Redakční rada Zpravodaje Baška a vedení obce by rádi znali právě Váš názor na Zpravodaj obce Baška. V nové anketě Zpravodaj obce Baška nám prosím dejte zpětnou vazbu. Pokud nám na konci ankety napíšete svůj e-mail, budete zařazeni do slosování o propagační předměty obce Baška. Tak neváhejte a vyplňujte. Děkujeme za Vaše postřehy, které jistě poslouží k efektivnosti a zkvalitnění obsahu našeho obecního periodika. Anketa je k dispozici na adrese https://www.munipolis.cz/app/anketa/zpravodaj-baska-2023

Baška si zvolila prezidenta republiky. Výsledky 2. kola prezidentských voleb 2023, konaných ve dnech 27. - 28. 1. 2023. Volební účast v Bašce byla 74,69%. Z 3 145 občanů volilo 2 349, z toho bylo 2 333 platných hlasů. Za obec Bašku byl zvolený Petr Pavel (55,51%).

Informujeme Vás o provozu mateřských škol v době prázdnin ve školním roce 2022-2023.

Chodci! Jste nejohroženější účastníci provozu na pozemní komunikaci. Nejste chráněni karosérií, páteřním chráničem ani přilbou. Buďte obezřetní a opatrní. Přemýšlejte a předvídejte. Nezapomeňte, že NEMÁTE absolutní přednost na přechodu pro chodce!

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 skončí  31. ledna. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj proto s cílem pomoci občanům s podáním přiznání od pondělí  23. ledna  do  středy 1. února rozšiřuje  úřední hodiny.

Jakého prezidenta by rádi občané Bašky? Výsledky 1. kola prezidentských voleb 2023, konaných ve dnech 13. - 14. 1. 2023. Volební účast v Bašce byla 73,46%. Z 3 139 občanů volilo 2 306, z toho bylo 2 294 platných hlasů. Za obec Bašku jsou postupujícími kandidáty do 2. kola prezidentských voleb Andrej Babiš (37,27%) a Petr Pavel (31,30%).

Obec Baška plánuje zahájit v roce 2023 pořízení Změny č. 2 Územního plánu Baška. Oznamujeme tímto, že termín pro ukončení podávání návrhů je stanoven do konce ledna 2023. Po tomto termínu podané návrhy budou po posouzení a případném schválení Zastupitelstvem obce Baška zařazeny do následující změny Územního plánu Baška.

Všechny místní poplatky zůstávají ve stejné výši a splatnosti jako v roce 2022, proto jen připomeneme sazby a splatnosti.

Informujeme širokou veřejnost, že je vyhlášena veřejná sbírka k získání „Finanční pomoci obětem trestné činnosti – pozůstalým, a to v souvislosti s násilnou trestnou činností spáchanou v kostele obce Baška“. Obec Baška k tomuto účelu zřídila transparentní účet č. 6387816369/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Finanční prostředky je také možné složit v hotovosti do pokladny Obecního úřadu.

Česká pošta informuje občany o změně hodin pro veřejnost provozovny v Bašce od 2. 1. 2023.