Římskokatolická farnost Skalice

kostel-sv-Vaclava-BaskaŘímskokatolický kostel sv. Václava v Bašce je filiálním kostelem farnosti Skalice, jejím administrátorem je P. Mgr. Pawel Grodek, a to od roku 2016. Současně je v této farnosti ustanoven k výpomoci trvalý jáhen PhDr. Pavel Ramík.

Bohoslužby v kostele sv. Václava:

 • neděle v 10.00 hod
 • středa v 8.00 hod
 • pátek v 18.00 hod (v zimním období v 17.00 hod.)

Kontakt: P. Mgr. Pawel Grodek, Skalice 91, 739 08 Frýdek-Místek, tel.: 731 534 083, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Aktuální informace o farnosti a nové číslo časopisu Zrníčko naleznete na www.farnostskalice.cz

 

Historie farnosti Skalice

Farnost zahrnuje část obce Bašky - původně samostatnou část Bašku. Skalická farnost je součástí děkanátu Hnojník a diecéze ostravsko - opavské.

V obci je několik menších sakrálních staveb, kaplí, křížů a soch. K nejvzácnějším patří socha Jana Nepomuckého z roku 1837. Jejím autorem je lidový sochař Garba žijící tehdy v Bašce na Dřevěném kopci. Socha je zařazena v seznamu nemovitých kulturních památek. V roce 1997 byla se souhlasem Ministerstva kultury ČR - odboru památkové péče provedena její restaurace a současně po jejím dokončení byla tato socha přemístěna z parcely č. 1238 na Dřevěném kopci na parcelu č. 319, t. j. ke kostelu sv. Václava v Bašce. 9. 5. 1997 byla tato socha znovu slavnostně vysvěcena biskupem ostravsko - opavské diecéze Františkem Lobkowiczem.

Hlavní sakrální stavbou v Bašce je kostel sv. Václava. Nachází se ve středu obce a vytváří její významnou dominantu. Kostel byl vystavěn v období hluboké hospodářské krize třicátých let 20. st., přičemž se na budování výraznou měrou podíleli tehdejší členové Kostelní jednoty sv. Václava v Bašce. V jejím čele byl kněz, profesor, senátor Jan Rýpar z Opavy. Plány ke stavbě kostela zhotovil zdarma přítel spisovatele Aloise Jiráska - architekt Adolf Brzotický z Prahy. Tyto plány jsou v současné době uloženy ve Státním archivu ve Frýdku-Místku. Celkový rozpočet stavby, vedené stavitelem Františkem Luzarem z Kout u Hlučína činil 400 000 Kč. Na stavbu kostela přispěl osobním finančním darem vratislavský kardinál Adolf Bertram.

Vysvěcení základního kamene se uskutečnilo 5. 6. 1932 děkanem P. Brebcem z Dobré za asistence tehdejšího skalického faráře Josefa Nikla. V srpnu 1933 byla stavba kostela dokončena a 22. 10. 1933 se konalo jeho vysvěcení (benedikce) ke cti patrona české země sv. Václava. Tento slavnostní církevní akt uskutečnil P. J. Weisman, prelát a delegát arcibiskupa.

Snad nejvystižněji vyjádřil své poděkování P. Jan Rypar, když na Výroční schůzi Kostelní jednoty sv. Václava v Bašce, konané dne 31. 12. 1934, mimo jiné řekl: "Kolik duší nemocných bude v tomto chrámu potěšeno a posilněno milostí boží. Kolik desítek, ba stovek lidí dostalo za ty vyžebrané statisíce chleba, dostali práci - dělníci živnostníci i umělci. Za tuto záslužnou práci nám budou vděční všichni ti, kteří přijdou po nás. Jsme hrdi na to, že jsme tuto práci dali lidem v době nejhorší. A toto by měli uznat všichni, nejenom katolíci…".

Tento kostel navštívila zejména po roce 1989 celá řada významných osobností např.: Mons. Jan Graubner - olomoucký arcibiskup, František Lobkowicz - biskup ostravsko-opavské diecéze, opat Vít Tajovský, Václav Malý - chartista, kněz a dnešní pražský biskup, Eduard Haken - český pěvec, básník Zdeněk Rotrekl a mnoho dalších.

Faráři a kaplani Římskokatolické farnosti ve Skalici působící od roku 1933 také v Bašce:

 • P. Josef Nikel - 1929 - 1939
 • P. Matouš Wilczek - 1930 - 1940
 • P. Josef Juroš - 1941 - 1958
 • P. Albín Szewieczek -1958 - 1997
 • P. Vincent Randa - 1997 - 2001
 • P. Roman Czudek - 2001 - 2004
 • P. Radek Drobisz - 2004 - 2016
 • P. Pawel Grodek - 2016 - dosud

 

Římskokatolická farnost Místek - Hodoňovice

kostel-panny-Marie-HodonoviceŘímskokatolická kaple zasvěcená Panně Marii v Hodoňovicích je součástí místecké farnosti, kterou řídí páter Daniel Vícha. Duchovní z Místku zde zajišťují obřady křtu a pohřbu. Mše slouží kněží saleziánské komunity Dona Boska z Ostravy. Při bohoslužbách na varhany doprovází Boris Hajdušek.

Bohoslužby:

 • každou neděli v 10.30 h
 • 1. pátky v měsíci v 16.00 h

Farní rada:  Ladislav Otipka, Marta Lapišová, Miroslav Lapiš

Kontakt: Ladislav Otipka, tel.: 604 991 329

Historie kaple v Hodoňovicích

Budova patří k nejstarším v obci. Byla postavena v letech 1873 - 1875. Náklady na její stavbu činily celkem 5 970 zlatých a 73 krejcarů, což představuje na svou dobu nemalou částku. Na úhradě se podíleli nejenom dárci z Hodoňovic, ale i celá řada občanů z Bašky, Kunčiček u Bašky, Frýdku, Místku a mnoha dalších míst. O 10 let později, v roce 1885, byl u kaple zřízen hřbitov, který byl v roce 1910 a 2003 rozšířen.

Kaple byla v posledních letech postupně rekonstruována. Svépomocí bylo provedeno zrestaurování oltáře, ze sbírek farníků se pořídily 2 vitrážní okna a nové lavice. V 2004 roce se chystá finančně náročná výměna střechy kaple s předpokládanými náklady 1 mil. Kč. Vedle darů farníků a různých dalších institucí na tuto opravu uvolnil částku 300 tis. Kč Obecní úřad Baška. Pokud byste chtěli na opravu přispět, obraťte se na p. Ladislava Otipku.

Významnou kapitolu v historii kaple i duchovním životě v Hodoňovicích, znamenal příchod saleziánské řeholní komunity (Saleziání Dona Boska). Jejich činnost byla nejbohatší v letech 1944 - 1950 a 1990 - 1996, kdy Saleziáni v Hodoňovicích trvale sídlili ve vlastními silami vybudovaném objektu (1943 - 1944) poblíž kaple na bezplatně věnovaném pozemku rodiny Pavlasů. V současnosti je objekt saleziány využíván k duchovním a rekreačním činnostem zejména mládeží z Ostravy a okolí.