Pracovníci Obce Baška ve své činnosti zajišťují údržbu obecního hmotného majetku – školy, školky, garáže, obecní domy, autobusové zastávky. Z nemovitého majetku se jedná o školní hřiště, zahrady, parky, hřbitovy, sportovní hřiště. Dále provádí údržbu obecních komunikací, chodníků, kanálů, vodních opustí apod.

Pracovníci obce obsluhují zpracovnu komunálního odpadu. Zde se tříděný pytlový komunální odpad každý měsíc po svozu od občanů dále třídí a připravuje pro odběratele ke druhotnému zpracování. Jedná se o tyto odpadní materiály: sklo, plast, železo, papír, nebezpečný odpad (televizory, akumulátorové baterie, ledničky apod.).

V letních měsících udržují pracovníci obecních služeb také Autokemp Baška, nová sportoviště v areálu kempu a půjčovnu loděk na přehradě.

Ceník  ostatních služeb obce

Dělnické práce stavební 117 - 179 Kč/ hod
Dělnické práce technické 179 - 238 Kč/ hod
Kosení hřišť a rovných ploch 357 Kč/ hod
Hrabání pokosu 119 Kč/ hod
Prořezání a údržba keřů 298 Kč/ hod
Práce s motorovou pilou 476 Kč/ hod
Způjčení kontejneru 95 Kč/ hod