Zastupitelstvo obce Baška vydalo formou opatření obecné povahy na svém 11. zasedání dne 10. 10. 2011 Územní plán Baška s účinností od 1. 11. 2011.

Zastupitelstvo obce Baška vydalo formou opatření obecné povahy na svém 13. zasedání dne 30.01.2020 Změnu č. 1 Územního plánu Baška, viz. Úplné znění Územního plánu Baška po změně č.1, s účinností od 20.02.2020.

Územní plán Baška:

Textová část

Titulní strany textové části titulni_listy.pdf
Obsah elaborátu obsah_elaboratu.pdf
A. Obsah textové části Územního plánu Baška obsah_textove_casti.pdf
A. Textová část Územního plánu Baška textova_cast.pdf
B. Obsah odůvodnění Územního plánu Baška obsah_oduvodneni.pdf
B. Odůvodnění Územního plánu Baška oduvodneni.pdf

Grafická část

A.1 Základní členění území A_1_legenda.pdf
A_1_vykres.pdf
A.2 Hlavní výkres A_2_legenda.pdf
A_2_vykres.pdf
A.3 Doprava A_3_legenda.pdf
A_3_vykres.pdf
A.4 Vodní hospodářství A_4_legenda.pdf
A_4_vykres.pdf
A.5 Energetika a spoje A_5 legenda.pdf
A_5_vykres.pdf
A.6 Veřejně prospěšné stavby A_6_legenda.pdf
A_6_vykres.pdf
B.1 Koordinační výkres B_1_legenda.pdf
B_1_vykres.pdf
B.2 Zábory půdy B_2_legenda.pdf
B_2_vykres.pdf
B.3 Širší vztahy B_3_legenda.pdf
B_3_vykres.pdf

Mapová aplikace Moravskoslezského kraje s územními plány obcí

Mapová aplikace územního plánu Baška Aplikace uzemni plan

Aplikace je rozdělena do dvou sekcí – přehledová a mapová část. V přehledové části je možno zobrazit a stáhnout územní plány obcí MSK včetně jejich změn ve formátu PDF (textové části - výroky, výkresy, legendy). V mapové části je možno zobrazit výkresy územních plánů obcí MSK, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely). Z mapových podkladů lze volit mezi základní mapou, leteckými snímky a historickou mapou představující císařské otisky stabilního katastru (1830–1836).

V aplikaci jsou v bezešvé mapě zobrazeny platné územní plány, právní stavy územních plánů po zapracování změn nebo starší územní plány, které nemají zpracován právní stav a jejich změny jsou ve formátu PDF obsaženy v přehledové části. Proto je účelné pro zjištění aktuálního stavu vždy nahlédnout do přehledové části.

 

Úplné znění Územního plánu Baška po změně č.1

pdfA.1-ZÁKLADNÍ-ČLENĚNÍ-ÚZEMÍ-legenda.pdf176.17 KB

pdfA.1-ZÁKLADNÍ-ČLENĚNÍ-ÚZEMÍ.pdf1.59 MB

pdfA.2-HLAVNÍ-VÝKRES-legenda.pdf319.77 KB

pdfA.2-HLAVNÍ-VÝKRES.pdf3.39 MB

pdfA.3-DOPRAVA-legenda.pdf563.82 KB

pdfA.3-DOPRAVA.pdf4.03 MB

pdfA.4-VODNÍ-HOSPODÁŘSTVÍ-legenda.pdf489.85 KB

pdfA.4-VODNÍ-HOSPODÁŘSTVÍ.pdf4.05 MB

pdfA.5-ENERGETIKASPOJE-legenda.pdf532.29 KB

pdfA.5-ENERGETIKASPOJE.pdf3.65 MB

pdfA.6-VEŘEJNĚ-PROSPĚŠNÉ-STAVBY-legenda.pdf215.33 KB

pdfA.6-VEŘEJNĚ-PROSPĚŠNÉ-STAVBY.pdf1.27 MB

pdfB.1-KOORDINAČNÍ-VÝKRES-legenda.pdf719.64 KB

pdfB.1-KOORDINAČNÍ-VÝKRES.pdf5.05 MB

pdfBaška-úplné-znění-výroku-po-ZM1.01.20.pdf632.82 KB

 

Územní studie Humenská, plochy Z122 a 1/Z26, Baška Hodoňovice

pdfBASKA_1_HLV_TISK.pdf401.86 KB

pdfBASKA_2_DOPRAVA_TISK.pdf625.31 KB

pdfBASKA_3_VODNI_TISK.pdf477.54 KB

pdfBASKA_4_ENERGO_TISK.pdf596.21 KB

pdftext_studie_Baska_Hodonoviceschemata.pdf638.79 KB 

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Baška

pdfZprava-o-uplatnovani-Uzemniho-planu-Baska.pdf416.79 KB

 

Územní plán Baška" byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

 www.strukturalni-fondy.cz/iop

IOP-EU-MMR