czech-pointCo je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan".

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Czech POINT - služba občanům obce BAŠKA

Od počátku ledna 2009 zpřístupnili pracovníci Obecního úřadu v Bašce nejen svým občanům novou službu – Český podací ověřovací národní terminál, zkráceně Czech POINT. Občané od nového roku již nemusí jezdit do Frýdku-Místku a ověřené výstupy z informačního systému zde získávat na různých úřadech, ale stačí přijít na Obecní úřad Baška, kde jim budou v úředních hodinách za úplatu poskytnuty ověřené výstupy z těchto veřejných informačních systémů:
 • Katastru nemovitostí – výpisu listu vlastnictví
  • Podle čísla listu vlastnictví
  • Podle čísla popisného
  • Podle čísla parcel
  • Částečné výpisy
 • Rejstříku trestů
 • Obchodního rejstříku
  • Úplný výpis
  • Výpis platných údajů k aktuálnímu dni
 • Živnostenského rejstříku
 • Centrálního registru řidičů
  • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Informačního systému o veřejných zakázkách
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Informačního systému odpadového hospodářství

Pracoviště Czech POINTu najdete na podatelně.

Věříme, že tato služba bude občany Bašky vítána a přispěje urychlit vyřízení jejich požadavků.

Ceník úkonů:

Výpis z Rejstříku trestů 50,- Kč
Ostatní výpisy první stránka 100,- Kč
každá další stránka 50,- Kč

Poznámka: Ceník úkonů je stanoven na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.