Obec Baška:

Služby obce 558 445 220, 731 115 982
Sběrný dvůr - Kunčičky u Bašky 734 373 370, 731 115 982
Technici kanalizace obce Baška 734 373 371
Autokemp Baška - přehrada 736 422 761

Obecní policie Baška:

Mgr. Libor Bělík - pověřený strážník725 579 048

Školství:

Ředitelství ZŠ Baška 734 447 300, 558 649 203
ZŠ Kunčičky u Bašky 734 447 296
Vedoucí školní jídelny 734 447 290
MŠ Baška - vedoucí učitelka 734 447 291
MŠ Kunčičky u Bašky - vedoucí učitelka 734 447 292
Rozvoz obědů 725 470 474

Sport:

TJ Sokol Baška /sokolovna/ 733 102 259 (správce), 602 373 826
TJ Sokol Baška /kopaná/ 607 692 718
Autokemp Baška - přehrada 736 422 761

Zdravotnictví:

Praktický lékař Baška 704 798 867
Privátní gynekologická ambulance Baška 558 649 502, 733 736 897
Nemocnice Frýdek 558 415 111
Poliklinika Místek 558 900 111
Zdravotnická záchranná služba 155
Lékařská služba první pomoci pro děti i dospělé Frýdek-Místek 558 415 991/994  

Služby:

Kominické služby Baška 603 955 091
Kominické služby Kunčičky u Bašky 721 168 804
Kominické služby Hodoňovice 728 073 808

Česká pošta - Baška 954 273 901
SDH Baška 731 414 489
SDH Hodoňovice 603 981 434, 607 195 598
České dráhy a. s. - stanice Baška 972 752 184, 558 649 295
Farní úřad Církve římskokatolické Skalice 605 539 056
Farní úřad Církve římskokatolické Místek 558 434 031

Poruchy vody 840 111 125
Poruchy plynu 1239
Poruchy elektřiny 840 850 860
Informace o tel. číslech 1180
Informace o tel. čísel mezinárodních 1181
Poruchy telefonních stanic 800 184 084
Přesný čas 14 112
Autobusové stanoviště Frýdek-Místek 558 922 111

 

Úřady a instituce:

Magistrát města Frýdek - Místek
- odbor územního rozvoje a stavebního řádu 558 609 111
- odbor životního prostředí a zemědělství 558 609 481
- matrika, občanské průkazy, cestovní pasy 558 609 451
Úřad práce Frýdek- Místek 950 113 111
Okresní správa sociálního zabezpečení 558 604 700
Státní okresní archiv Frýdek-Místek 558 432 076
Finanční úřad Frýdek-Místek 558 605 111
POLICIE ČR - obvodní oddělení Palkovice 974 732 770/771