Obec Baška zpracovala Strategický plán na období 2016 – 2026. Jedná se o jeden ze základních dokumentů územního celku, obsahující předpoklad vývoje daného území v dlouhodobém časovém horizontu. Hlavním smyslem je zorganizovat a sladit jednotlivé zájmy tak, aby obec, pro niž je vytvořen, prosperovala jako celek.

Podkladem pro zpracování Strategického plánu obce Baška byly dotazníky, které měli občané možnost vyplňovat v roce 2014.

Pro tvorbu strategického plánu byly založeny tyto pracovní skupiny:

  1. Infrastruktura a rozvoj území
  2. Lidé a podmínky pro aktivní život
  3. Partnerství a volnočasové aktivity

Dokument

pdfStrategický-plán-2016-2026.pdf1.73 MB

 Aktualizace strategického plánu obce Baška

pdfStrategický plán obce 2016-2021 - aktualizace1.15 MB