Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je organizační složkou obce a je jí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce. Obec zřizuje JSDHO na základě §29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Je nutno upozornit na častou záměnu pojmů „Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)“ a „Sbor dobrovolných hasičů (SDH)“. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce. Sbor dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení působícího na úseku PO.

Velitel JSDHO Baška: Lukáš Handrejch, tel. 731 414 489, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Evidenční číslo jednotky: 812119

Kategorie jednotky: JPO III/1

Počet členů: 18 - seznam členů jednotky

Hasičská zbrojnice: Baška 306, 739 01 Baška (mapa)

 

Základní úkoly JSDHO:

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
  • spolupracuje při zdolávání požárů, záchranných pracích, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními složkami PO, útvary policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů
  • činnost vykonává JSDHO v souladu s obecně závaznými předpisy

 

Aktuality jednotky

Mladí hasiči Baška ve finále

S mladými hasiči jsme se v roce 2022 účastnili závodu zimního halového kvarteta, kde soutěží čtyřčlenná družstva. Každý člen má svůj úsek, na kterém běží. Soutěž obsahuje přeskok nízké bariéry, přenesení hasicího přístroje, přeběhnutí kladiny a na posledním úseku spojení hadic. Závod probíhal ve Starém Lískovci, Raškovicích, Dolních Břežanech, Kostelci nad Černými lesy, Opavě, Trutnově, Golčově Jeníkově a v Hlubočkách.

Číst dál …

SDH Baška má nový stan

Jako spolek dobrovolných hasičů, který se s Mladými hasiči účastní sportovních soutěží, nebo pořádá jiné kulturní akce v průběhu celého roku, jsme potřebovali v rámci naší činnosti zajistit kvalitní materiálně-technické zázemí. Za tímto účelem jsme si pořídili větší nůžkový stan, umožňující na akcích zajistit chráněný prostor pro nás jako pořadatelé, nebo pro návštěvníky k účelu registrace, doprovodných dětských programů - jako je malování, hry, soutěže či občerstvení.

Číst dál …

Nové překážky pro mladé hasiče

Sbor dobrovolných hasičů v Bašce se v roce 2021 rozhodl dovybavit kroužek mladých hasičů. Kroužek, jenž v současné době navštěvuje 31 dětí, potřeboval soutěžní překážky, které slouží především k přípravě na celoroční hru PLAMEN a využívají se například na štafetu 4×60m, štafetu CTIF (zkratka pro Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů) a požární útok CTIF adt..

Číst dál …

Jak je to s komíny a kdy je čistit?

Dle statistických údajů bylo zjištěno, že v okrese Frýdek-Místek od 1. 1. 2021 do 15. 2. 2021 bylo evidováno 10 požárů ve spojitosti s provozem spalinové cesty. Z toho u 7 požárů byla příčina jejich vzniku vznícení sazí v komínu. Právě 2 ze 7 těchto požárů jsou evidovány v obci Baška. Proto upozorňujeme veřejnost o zákonné povinnosti provozovatelů spalinové cesty o jejím udržování a bezpečném provozu. V případě vzniku požáru v rozporu se zákonem hrozí provozovateli finanční sankce dle zákona o požární ochraně ve výši až 10 000 Kč. Dávejte si na to prosím pozor... Může to způsobit velké neštěstí.

Číst dál …

Sbor dobrovolných hasičů Baška má nový prapor

Sbor dobrovolných hasičů z Bašky, díky finanční podpoře z Moravskoslezského kraje, nechalo vyrobit prapor. Prapor je vyšívaný, oboustranný, na jeho líci je znak SDH Baška, název sboru a roky 1921 a 2021. V roce 1921 byl sbor v Bašce založen a v roce 2021 oslaví sbor 100 let.

Číst dál …

Činnost jednotky za 1. čtvrtletí 2019

Počet zásahu v roce 2018, kterých se jednotka z Bašky zúčastnila, se zastavil na čísle 41. A že si řešené události nevybírají vánoční svátky či dny klidu a volna, dokazuje např. výjezd hodinu po Štědrém dni, kdy vyjížděla jednotka k požáru Kulturního domu ve Skalici.

Číst dál …

Hasiči z Bašky trénovali na zamrzlé přehradě

V sobotu 9. 2. 2019 trénovali hasiči z Bašky záchranu na zamrzlé přehradě Baška. Práce a záchrana na zamrzlých vodních plochách a tocích je specifickou činností, která klade vysoké nároky na připravenost hasiče, a to jak po stránce předchozího výcviku, tak po stránce psychické. Při záchraně osob probořených do ledu je zásadním požadavkem rychlost, efektivita a bezpečnost provedení zásahu. Aby naplnili tyto požadavky, rozhodli se odborně připravit praktickým výcvikem.

Číst dál …

Hasiči z Bašky dostali od kraje další vybavení za cca 80 tis.

Hasiči z Bašky dostali od Moravskoslezského kraje čtyři komplety suchých obleků Aquatic vč. příslušenství pro práci ve vodě za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, v celké částce cca 80 tis. Kč. Moravskoslezský kraj tak pokračuje ve zvyšování bezpečnosti v regionu. Obleky převzal velitel jednotky Lukáš Handrejch s místostarostou obce Janem Richtrem.

Číst dál …

Jednotka hasičů z Bašky cvičila na Olešné záchranu tonoucího

Ani nízké teploty nezabránily jednotce hasičů z Bašky, aby trénovali záchranu tonoucího na vodní hladině. V sobotu 24. 11. se tak 5 členů JSDHO Baška vydala s vlastní technikou na přehradu Olešná, kde pod dohledem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se účastnili výcviku "Práce na vode - klidná hladina".

Číst dál …