V sobotu 9. 2. 2019 trénovali hasiči z Bašky záchranu na zamrzlé přehradě Baška. Práce a záchrana na zamrzlých vodních plochách a tocích je specifickou činností, která klade vysoké nároky na připravenost hasiče, a to jak po stránce předchozího výcviku, tak po stránce psychické. Při záchraně osob probořených do ledu je zásadním požadavkem rychlost, efektivita a bezpečnost provedení zásahu. Aby naplnili tyto požadavky, rozhodli se odborně připravit praktickým výcvikem.

Jak je to s tloušťkou ledu?

Například hodnota síly ledu pro bezpečné rekreační sportování se pohybuje v rozmezí od 20 cm do 35 cm. Únosnost ledu do 5 cm je velice nízká a často dochází k proboření dospělé osoby. Síla ledu 5 až 10 cm unese chodící dospělou osobu o hmotnosti 80 kg, případně více osob, které mají rozestup mezi sebou minimálně 3 m. Skupinu dospělých osob, která jde bez rozestupů, bezpečně unese led o síle 10 až 20 cm. Jak již bylo výše uvedeno, 20 až 35 cm se uvádí jako tloušťka ledu, na které lze bezpečně provozovat rekreační sporty, při nichž dochází k velké kumulaci osob a dynamickému zatížení. Vrstva ledu nad 35 cm unese i nákladní automobil.

Led na přehradě Baška měl v době výcviku zhruba kolem 7-8 cm. Hasiči si tak pro svůj výcvik vytvořili, za pomoci motorové pily, otvor do ledu. V rámci cca 3 hodinového výcviku vyzkoušeli různé způsoby zachraňování osoby a to jak osoby při vědomí, tak osoby v bezvědomí. Teplota vody se pohybovala kolem 4°C a tak hasiči využili suché obleky, které dostali od Moravskoslezského kraje, včetně vnitřního podobleku. Každý hasič si tak vyzkoušel obě role, tedy roli zachraňovaného i zachránce.

Nejdůležitější při záchraně je jištění hasiče a jeho pomalé přibližování, resp. plazení k osobě probořeného v ledu. Pro jednu z technik přibližování použili i raft, kterým se jistili, aby se neprobořili do ledu. Za účasti několika přihlížejících návštěvníků přehrady, kteří se ten den vydali na procházku kolem přehrady, si tak nacvičili záchranu za pomocí žebříku, páteřní desky, lana. Zkoušelo se i házení na přesnost s házecím pytlíkem, nebo vytažení se z vody, tzv. sebezáchrany za pomocí ostrých bodců.

Hasiči z Bašky jsou tak na záchranu probořených osob v ledu připraveni. Věříme, že návštěvníci přehrady Baška v zimních měsících, budou dbát zvýšené opatrnosti a tak zůstane vždy pouze u výcviku a nebude nutný ostrý zásah.

Výcvik záchrany na ledu
Výcvik záchrany na ledu
Výcvik záchrany na ledu
Výcvik záchrany na ledu
Výcvik záchrany na ledu
Výcvik záchrany na ledu
Výcvik záchrany na ledu
Výcvik záchrany na ledu
Výcvik záchrany na ledu

Fotogalerie: Výcvik záchrany na ledu (2019)

David Blahut
člen JSDHO Baška