Nedílnou součástí obce a zejména komunity věřících občanů katolické církve je společnost Salesiánů, která zde pobývala řadu let. Salesiáni jsou jednou z řeholních společností katolické církve. Založil ji v roce 1860 v severní Itálii kněz Jan Bosko, aby se věnovali ohrožené mládeži.

Územím Kunčiček u Bašky protéká Hodoňovicko-sviadnovský náhon. Vodní náhony zajišťovaly jednak dopravu dřeva, jednak levnou energii pro pohon mlýnů a textilních strojů. V letech 1870–1900 pomohly zajistit v textilních ve Frýdku a v Místku přechod od ruční tkalcovské výroby na výrobu strojní a přispěly k rozvoji mechanizace.

Sokolská myšlenka měla již v prvních letech 20. století v naší obci nadšené příznivce. 6. června 1910 se stalo šest Bašťanů členy místecké tělovýchovné jednoty a 27. listopadu 1911 byl v Bašce založen její odbor sdružující místní cvičence, kteří se scházeli v hostinci Alfonse Blažka. Po vzniku Československa pak nabraly na síle snahy o stavbu vlastní sokolovny.

V Urbáři frýdeckomísteckého panství je zmínka, že Hodoňovicemi a Kunčičkami u Bašky vedl nejpozději v roce 1570 vodní náhon, tzv. Panská příkopa. O jeho vybudování se zasloužili vlastníci textilek ve Frýdku a v Místku Jan Elzer a Antonín Lansberger. Na stojí od r. 1580 i dřevěný mlýn, jehož majitelem byl Matouš Mališ. Od r. 1833 mlýn vlastnil Valentin Nikel. Na počátku 20. století pak přešel do vlastnictví Rudolfa Morávka.

První zmínkou o této stavbě na Hodoňovicko-sviadnovském náhonu je stejně jako v případě Šolínova mlýna zápis ve frýdeckomísteckém urbáři z druhé poloviny šestnáctého století. Stával zde původně dřevěný mlýn, který vlastnil fojt Mikuláš. V roce 1833 se stal majitelem mlýna fojt František Kubala. Od r. 1868 je zařízení uváděno jako pilný mlýn, tedy pila. Jejím majitelem byl tehdy Johann Nikel.

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého stolení probíhala stavba několika malých vodních nádrží, které měly v tehdejším pohledu rychle a levně pomoci řešit svízelnou vodohospodářskou situaci kraje. Jednou z nich bylo také vodní dílo Baška, které se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek – Místek, v k.ú. Baška na vodním toku Baštice, hráz je situována v km 2 200.

Vodojem je o objemu 150 m³ a byl uveden do provozu v roce 1957, k němu byla v roce 1989 přistavěna čerpací stanice.  Akumulační nádrž vodojemu je provedena z monolitického betonu a je kruhová, obsypána zeminou, tl. dna je 30 cm, stěny a strop 25 cm.