Vodojem je o objemu 150 m³ a byl uveden do provozu v roce 1957, k němu byla v roce 1989 přistavěna čerpací stanice.  Akumulační nádrž vodojemu je provedena z monolitického betonu a je kruhová, obsypána zeminou, tl. dna je 30 cm, stěny a strop 25 cm.

Zastropení nádrže je rovněž monolitické betonové, navazující plynule na stěny. Stropní konstrukce je opatřena tepelnou izolací a izolací proti vodě a zásypem. Čerpací stanice navazuje plynule na vodojem. Objekt nadzemní části je zděný. V současné době jsou vodojem i čerpací stanice mimo provoz, od roku 2015 ve vlastnictví Obce Baška. Využíván je vodojem v majetku SmVak a.s., který je umístěn u cesty vedoucí od přehrady Baška směrem na Skalici.

Zdroj: archiv OÚ Baška