Zde naleznete informace o projektech obce Baška. Uvidíte zde plánované projekty, probíhající nebo ukončené projekty. Zveřejněny budou i náklady na projekt a časová realizace.

Obec Baška bude v roce 2024 realizovat projekt „Stavební úpravy domu se sociálními byty na parc. č. 526/1, k. ú. Kunčičky u Bašky“, reg. č. CZ.06.04.02/00/22_025/0002547, kde cílem projektu je vybudovat 2 bytové jednotky sociálního bydlení. Na tento projekt Evropská unie poskytla dotaci ve výši 3.985.886,08 Kč. Termín realizace je předpokládán na 5/2024 -11/2024.

EU MMR Barevne RGB

 • Projektové náklady: 4.689.277,75 Kč
 • Stav realizace: realizace

Naše obec bude v roce 2025 realizovat projekt Chodník Malá Baška, reg. č. CZ.06.06.01/00/22_040/0002646. Cílem projektu je vybudování chodníkového tělesa podél frekventované silnice III. třídy č. 48425, aby byl chodcům zajištěn bezpečný pohyb. Celková délka chodníku bude cca 550 m. V rámci projektu bude opravena lávka přes Rzavý potok a vybudována nová dešťová kanalizace. Stávající autobusová zastávka ve směru na Pržno bude zrekonstruována. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 16.044.601,64 Kč z programu Rozvoj městské mobility. Termín realizace je 4/2025 - 06/2026.

 

EU MPMR logo

 

 

 

 • Projektové náklady: 25.288.851,27 Kč
 • Stav realizace: realizace

Naše obec realizuje projekt Chodník u silnice III/48412 v obci Baška, reg. č. CZ.06.06.01/00/22_040/0001220. Cílem projektu je vybudování chodníkového tělesa podél frekventované silnice III. třídy, aby byl chodcům zajištěn bezpečný pohyb. Celková délka chodníku bude cca 620 m. V rámci projektu bude opravena lávka přes Hodoňovický potok a vybudována nová dešťová kanalizace. Stávající autobusová zastávka ve směru na Frýdek-Místek bude posunuta a zrekonstruována. Nově bude postavena autobusová zastávka ve směru na Frýdlant nad Ostravicí. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 8.583.562,02 Kč z programu Rozvoj městské mobility. Termín realizace je 4/2024 - 10/2024.

 

EU MMR Barevne RGB

 • Projektové náklady: 12.494.743,58 Kč bez DPH
 • Stav realizace: realizace

V roce 2023 byla obci Baška poskytnuta Moravskoslezským krajem dotace v hodnotě 344 600.- Kč z dotačního programu Cestovní ruch – Podpora Kempování v Moravskoslezském kraji určená na rozvoj a dovybavení Kempu Baška. Období, kdy areál není využíván v plné míře z důvodu vypuštění přehrady, chceme využít k jeho zvelebení. Z přidělené dotace bude financována stavba tří elektropřípojek pro karavanové stání, výstavba chemického WC, nákup čtyř kusů koloběžek, dovybavení dětského hřiště včetně dvou posilovacích prvků a zakoupení herního stolu pro stolní hry.

 • Projektové náklady: 494 450 Kč
 • Stav realizace: realizace

Cílem projektu je pořízení senzorů pro dálkový odečet spotřeby elektrické energie a plynu.

 • Projektové náklady: 142 000 Kč
 • Stav realizace: dokončeno

Cilem projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Baška spočívající ve výměně 349 ks svítidel. Po dokončení projektu bude dosažena minimální úspora elektrické energie ve výši 68,553 MWh/rok.

 • Projektové náklady: 3 481 721,18 Kč
 • Zhotovitel: ČEZ Energetické služby, s.r.o.
 • Stav realizace: dokončeno

Cílem projektu je modernizace ICT vybavení knihovny, zkvalitnění vybavení kulturního domu v Bašce a doplnění vybavení pro pořádání venkovních akcí.

 • Stav realizace: dokončeno

V druhé polovině roku 2021 byly zahájeny práce na výstavbě nového veřejného osvětlení v Hodoňovicích od rodinného domu č.p. 67 po rodinný dům č.p. 236. Stávající veřejné osvětlení bylo na sloupech ČEZ Distribuce a v důsledku rekonstrukce vedení muselo být odstraněno. Nové vedení ČEZ Distribuce je již vedeno v zemi, proto musela obec přistoupit k výstavbě nového veřejného osvětlení.

 • Projektové náklady: 2 104 275 Kč
 • Zhotovitel: ELTOM s.r.o. - Ostrava
 • Termín: 20.12.2031
 • Stav realizace: dokončeno

V roce 2021 byla dokončena projektová dokumentace, která řeší zřízení splaškové kanalizace v Kunčičkách u Bašky, místní části Hlíny až po hranice katastru obce Palkovice. Celková délka nové kanalizační stoky je cca 2 km. Realizace je plánována narok 2022–2023.

 • Termín: 20.12.2031
 • Stav realizace: stavební řízení

Stavební práce spojené s odstraněním panelové parkovací plochy u ZŠ Baška. Železobetonové panely byly odstraněny a plocha byla zatravněna a oplocena. Jako náhrada parkovacích míst byla zrekonstruována manipulační plocha u místního kulturního domu.

 • Projektové náklady: 1 097 775,16 Kč
 • Zhotovitel: INSTALL CZ, s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí, SPORT CLUB s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí, AK plus Novostav, s.r.o. Třinec
 • Termín: 20.01.2017
 • Stav realizace: dokončeno

Stavební a montážní práce spojené s celkovou rekonstrukcí kotelny místního kulturního domu. Staré strojní vybavení kotelny bylo nahrazeno novým moderním topným systémem s automatickou regulací. Byl zbourán komín, kotelna byla zmenšena a ze zbývajcí části vznikla nová místnost, která může být využita pro skladování nebo šatnu.

 • Projektové náklady: 3 799 698,29 Kč
 • Zhotovitel: Remer, a.s. Třinec
 • Termín: 20.12.2006
 • Stav realizace: dokončeno

Cílem projektu je pořízení lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem nápomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 1 000 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

 • Projektové náklady: 4 491 624,06 Kč
 • Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.
 • Stav realizace: dokončeno

V měsíci červnu 2021 byly zahájeny práce na akci „Revitalizace obecních pozemků Kunčičky u Bašky pro zvýšení biodiverzity“. Realizace této akce vycházela především z potřeby rozčlenit velké bloky orné půdy a vnést do krajiny rozmanitost, podpořit biodiverzitu a zadržování vody v krajině. Rozčlenění bylo navrženo pomocí pásu zeleně, na kterém se střídají především kvetoucí, následně plodící druhy dřevin s kvetoucí směsí bylin a v zadní části vysychajícími tůněmi. Dřeviny budou sloužit jako úkryt pro živočichy, v době kvetení se stanou potravou pro včely a jiný hmyz, pak dále v době zrání plodů budou potravou pro ptáky a savce.

 • Projektové náklady: 2 040 830,48 Kč
 • Zhotovitel: Ing. Libor Vavřík - Hodoňovice
 • Termín: 20.11.2020
 • Stav realizace: dokončeno

Kompletní rekonstrukce cest a nový asfaltový koberec se pokládá na cestách od křižovatky v Kunčičkách u podchodu směr Bahno a po komunikaci směr lokalita Hlíny. Předpoklad dokončení prací je v 16. týdnu. Obec zaplatí za práce 3,9 mil Kč a získali jsme dotaci ve výši 60% z uznatelných nákladů.

 • Termín: 19.04.2020
 • Stav realizace: realizace

V pondělí 6. 4. 2020 začala rekonstrukce části chodníků od cihelny po kamenný most u hostince Bašťanka a od mostu přes Ostravici po železničních přejezd. Dle uzavřené smlouvy je termín dokončení do října 2020. Zhotovitel předpokládá ukončení v letních měsících. Opravy budou stát 3,4 mil. Kč, přičemž obec získala dotaci ve výši  95% z uznatelných nákladů. Stavbu provádí firma Jankostav s.r.o. S rekonstrukcí se pojí omezení dopravy i chodců. Žádáme chodce o zvýšenou opatrnost.

 • Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. provádění stavebních prací
 • Termín: 30.10.2020
 • Stav realizace: realizace

EU MPMR logo

Cílem projektu je provedení rekonstrukce stávajících 4 chodníkových těles v zastavěné části obce Baška, podél páteřní komunikace II. třídy č. II/477.
Celková délka rekonstruovaných chodníků je cca 600 m.

V rámci projektu bude rovněž vybudováno 1 místo pro přecházení.

Termín realizace projektu: 1.4. – 30.10.2020

Na tento projekt je poskytována podpora Evropské unie.

 • Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. provádění stavebních prací
 • Termín: 30.10.2020
 • Stav realizace: realizace
 • Stav realizace: studie

Byly zahájeny projekční práce na celkové rekonstrukci hlavní budovy zázemí fotbalového oddílu v Kunčičkách u Bašky. V přízemí objektu bude restaurace, v nadzemních podlaží nové šatny, klubovna a sociální zařízení pro sportovce.

 pdfFotbalovy-areal-Kuncicky-studie.pdf9.49 MB

 • Stav realizace: příprava projektu

Byla dokončena projektová příprava spojena s výkupy pozemků. Bylo zažádáno o přidělení dotace od společnosti ČEZ (Oranžové hřiště). Předpokládaná realizace celkové rekonstrukce je v roce 2022.


pdfHriste-Betonko-studie-Kuncicky.pdf17.04 MB

 • Termín: 20.12.2031
 • Stav realizace: příprava projektu
 • Stav realizace: studie