V měsíci červnu 2021 byly zahájeny práce na akci „Revitalizace obecních pozemků Kunčičky u Bašky pro zvýšení biodiverzity“. Realizace této akce vycházela především z potřeby rozčlenit velké bloky orné půdy a vnést do krajiny rozmanitost, podpořit biodiverzitu a zadržování vody v krajině. Rozčlenění bylo navrženo pomocí pásu zeleně, na kterém se střídají především kvetoucí, následně plodící druhy dřevin s kvetoucí směsí bylin a v zadní části vysychajícími tůněmi. Dřeviny budou sloužit jako úkryt pro živočichy, v době kvetení se stanou potravou pro včely a jiný hmyz, pak dále v době zrání plodů budou potravou pro ptáky a savce.

Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013426

Hlavním cílem projektu je revitalizace obecních pozemků v katastrálním území obce Baška v návaznosti na potenciál daného území. V tomto území je navrženo rozčlenění velkých bloků orné půdy pomocí mozaiky květnatých trávníků, keřových skupin a ovocných sadů. Cílem je vnést do krajiny rozmanitost, podpořit biodiverzitu a zadržování vody v krajině.

Celkové způsobilé výdaje: 1 857 383 Kč bez DPH
Dotace EU: 1 485 906 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 371 477 Kč (20 %)
Datum zahájení realizace projektu: 7. 6. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2021 

Revitalizace obecních pozemků – Kunčičky u Bašky
EU a MŽP logo

  • Projektové náklady: 2 040 830,48 Kč
  • Zhotovitel: Ing. Libor Vavřík - Hodoňovice
  • Termín: 20.11.2020
  • Stav realizace: dokončeno