Cílem projektu je pořízení lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem nápomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 1 000 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Identifikační číslo projektu: 115D312040573

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

MZP logo RGB v2CZ RO B C

  • Projektové náklady: 4 491 624,06 Kč
  • Dotace: 3 436 197,10 Kč
  • Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.
  • Stav realizace: dokončeno