Stavební a montážní práce spojené s celkovou rekonstrukcí kotelny místního kulturního domu. Staré strojní vybavení kotelny bylo nahrazeno novým moderním topným systémem s automatickou regulací. Byl zbourán komín, kotelna byla zmenšena a ze zbývajcí části vznikla nová místnost, která může být využita pro skladování nebo šatnu.

  • Projektové náklady: 3 799 698,29 Kč
  • Zhotovitel: Remer, a.s. Třinec
  • Termín: 20.12.2006
  • Stav realizace: dokončeno