Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2024 se mění ceny vodného a stočného v obci Baška.

Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2023 se mění ceny vodného a stočného v obci Baška.

Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2022 se mění ceny vodného a stočného v obci Baška.

Pracovníci Služeb obce Baška, mající na starost obecní kanalizaci, provádějí dennodenně dohled nad jejím provozem. Zvídavé občany bude jistě zajímat, jak celý proces funguje, co je nutné kontrolovat či co všechno ovlivňuje plynulý odtok splašků pryč z obce.

Informace k realizaci:

Pro potřeby a realizaci kanalizační přípojky je samotná přípojka rozdělena na část veřejnoučást neveřejnou.