Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2023 se mění ceny vodného a stočného v obci Baška.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. schválily na základě usnesení představenstva akciové společnosti v souladu s platnou legislativou nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2023 takto:

Ceny v Kč za 1 m3Cena bez DPHCena včetně DPH 10 %
Voda pitná (vodné) 54,54 59,99

 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2023, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.


Obec Baška navrhla a Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání dne 10. 11. 2022 schválilo cenu stočného pro rok 2023; dle finanční analýzy zpracované v rámci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a odsouhlasena SFŽP ČR takto:

Ceny v Kč za 1 m3Cena bez DPHCena včetně DPH 10 %
Odpadní voda (stočné) 51,15 56,26

 

Výše stočného byla navržena ve finanční analýze, která byla součástí žádosti o dotaci z programu SFŽP ČR, a to pro každý rok, kdy bude kanalizace ve vlastnictví Obce Baška, což byla jedna z podmínek získání dotace. Kanalizace musí být ve vlastnictví Obce nejméně 10 let od kolaudace, výše stočného je tedy stanovena až do roku 2024.

Tato informace je součástí Usnesení Zastupitelstva obce.