Vítáme vás na internetových stránkách www.baska.cz (dále jen "Stránky"), které provozuje obec Baška, Baška č.p. 420, PSČ 739 01 (dále jen "Vlastník").

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi Vlastníka a návštěvníkům.

Podmínky používání

  1. Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním.
  2. Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka.
  3. Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.
  4. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody.
  5. Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran.V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Obcí Baška, Baška 420, 739 01 Baška (dále jen „Správce“), udělujete, při vyplnění formulářu na webu obce (www.baska.cz), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to konkrétně mého jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely související s provozem obce, to vše na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, tj. na neomezenou dobu. Tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat sdělením Správci.

Dále udělujete ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Správci souhlas s využitím mé e-mailové adresy k zasílání informací (neobchodní povahy) týkajících se obce Baška. Tento souhlas se zasíláním informací (neobchodní povahy) může být kdykoli odvolán sdělením Správci.