Obecní vyhlášky a nařízení

Adresáře Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Dokumenty

pdf (3/2024) OZV o nočním klidu

provedl 67 stažení

Stažení (pdf, 192 KB)

OZV o nočním klidu.pdf

pdf (2/2024) Nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

provedl 71 stažení

Stažení (pdf, 70 KB)

N_c_2_2024_kterym_se_zakazuji_nektere_formy_prodeje_zbozi_a_poskytovani_sluzeb_v_energetickych_odvetvich.pdf

dokument (1/2024) Nařízení, Tržní řád, kterým se zakazuje podomní prodej

provedl 55 stažení

Stažení (pdf, 73 KB)

N_c_1_2024_trzni_rad_kterym_se_zakazuje podomni_prodej.pdf

pdf (11/2023) OZV o místním poplatku z pobytu Populární

provedl 135 stažení

Stažení (pdf, 104 KB)

OZV_11_2023_o_MP_z_pobytu.pdf

pdf (10/2023) OZV o místním poplatku ze psů Populární

provedl 142 stažení

Stažení (pdf, 107 KB)

OZV_10_2023_o_MP_ze_psu.pdf

pdf (9/2023) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Populární

provedl 123 stažení

Stažení (pdf, 220 KB)

OZV_9_2023_o_MP_za_uzivani_verejneho_prostranstvi.pdf

pdf (8/2023) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Populární

provedl 280 stažení

Stažení (pdf, 116 KB)

OZV_8_2023_o_MP_za_osoh.pdf

pdf (3/2023) OZV o regulaci provozování hazardních her Populární

provedl 192 stažení

Stažení (pdf, 318 KB)

OZV_obce_Baska_o_regulaci_provozovani_hazardnich_her.pdf

pdf (2/2023) OZV, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích Populární

provedl 144 stažení

Stažení (pdf, 1.23 MB)

OZV_obce_Baska_kterou_se_zakazuje_pozivani_alkoholickych_napoju.pdf

pdf (1/2023) OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky Populární

provedl 188 stažení

Stažení (pdf, 356 KB)

OZV_obce_Baska_o_regulaci_pouzivani_zabavni_pyrotechniky.pdf

pdf (1/2022) OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška Populární

provedl 318 stažení

Stažení (pdf, 355 KB)

OZV_kterou_se_stanovuji_pravidla_pro_pohyb_psu_na_verejnem_prostranstvi_v_obci_Baska.pdf

pdf (8/2021) OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Populární

provedl 592 stažení

Stažení (pdf, 401 KB)

OZV_c_8_2021_o_stanoveni_obecniho_systemu_odpadoveho_hospodarstvi.pdf

pdf (2/2021) OZV, kterou se zakazuje stanování, táboření a rozdělávání ohňů Populární

provedl 385 stažení

Stažení (pdf, 308 KB)

OZV_2_2021_kterou_se_zakazuje_stanovani_a_taboreni.pdf

pdf (3/2021) OZV, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Baška Populární

provedl 342 stažení

Stažení (pdf, 266 KB)

OZV_3_2021_kterou_se_zrusuji_nektere_obecne_zavazne_vyhlasky_obce_Baška.pdf

pdf (7/2021) OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku Populární

provedl 571 stažení

Stažení (pdf, 270 KB)

OZV_7_2021_o_stanoveni_podminek_pro_poradani_prubeh_a_ukonceni_verejnosti_pristupnych_sportovnich_a_kulturnich_podniu.pdf

pdf (4/2021) OZV o regulaci hlučných činností Populární

provedl 470 stažení

Stažení (pdf, 271 KB)

OZV_4_2021_o_regulaci_hlucnych_cinnosti.pdf

pdf (1/2020) OZV o zřízení obecní policie Baška Populární

provedl 660 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV_c_1_2020_o_zrizeni_obecni_policie_baska.pdf

pdf (1/2018) OZV, kterou se ruší OZV č. 2/2005 a OZV č. 1/2007 Populární

provedl 804 stažení

Stažení (pdf, 187 KB)

OZV_1_2018_zrusujici.pdf

pdf (2/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody spádových MŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 904 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-2-2016-obvody-MS-Baska.pdf

pdf (1/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 893 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-1-2016-obvody-ZS-Baska.pdf

pdf (3/2011) OZV koeficient u daně z nemovitostí Populární

provedl 998 stažení

Stažení (pdf, 25 KB)

ozv-3_2011-koeficienty-dane-z-nem.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012.

Kategorie

Adresáře Archiv OZV

Archiv obecně závazných vyhlášek