Obecní vyhlášky a nařízení

Adresáře Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Dokumenty

pdf (7/2023) OZV o nočním klidu Populární

provedl 104 stažení

Stažení (pdf, 498 KB)

OZV_obce_Baska_o_nocnim_klidu (1).pdf

pdf (4/2023) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

provedl 85 stažení

Stažení (pdf, 425 KB)

OZV_obce_Baska_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_verejneho_prostranstvi.pdf

pdf (3/2023) OZV o regulaci provozování hazardních her

provedl 97 stažení

Stažení (pdf, 318 KB)

OZV_obce_Baska_o_regulaci_provozovani_hazardnich_her.pdf

pdf (1/2023) OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky

provedl 78 stažení

Stažení (pdf, 356 KB)

OZV_obce_Baska_o_regulaci_pouzivani_zabavni_pyrotechniky.pdf

pdf (1/2022) OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška Populární

provedl 225 stažení

Stažení (pdf, 355 KB)

OZV_kterou_se_stanovuji_pravidla_pro_pohyb_psu_na_verejnem_prostranstvi_v_obci_Baska.pdf

pdf (8/2021) OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Populární

provedl 471 stažení

Stažení (pdf, 401 KB)

OZV_c_8_2021_o_stanoveni_obecniho_systemu_odpadoveho_hospodarstvi.pdf

pdf (2/2021) OZV, kterou se zakazuje stanování, táboření a rozdělávání ohňů Populární

provedl 273 stažení

Stažení (pdf, 308 KB)

OZV_2_2021_kterou_se_zakazuje_stanovani_a_taboreni.pdf

pdf (3/2021) OZV, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Baška Populární

provedl 251 stažení

Stažení (pdf, 266 KB)

OZV_3_2021_kterou_se_zrusuji_nektere_obecne_zavazne_vyhlasky_obce_Baška.pdf

pdf (7/2021) OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku Populární

provedl 450 stažení

Stažení (pdf, 270 KB)

OZV_7_2021_o_stanoveni_podminek_pro_poradani_prubeh_a_ukonceni_verejnosti_pristupnych_sportovnich_a_kulturnich_podniu.pdf

pdf (5/2021) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Populární

provedl 402 stažení

Stažení (pdf, 498 KB)

OZV_5_2021_poplatek_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi.pdf

pdf (4/2021) OZV o regulaci hlučných činností Populární

provedl 341 stažení

Stažení (pdf, 271 KB)

OZV_4_2021_o_regulaci_hlucnych_cinnosti.pdf

pdf (1/2021) OZV o místním poplatku z pobytu Populární

provedl 365 stažení

Stažení (pdf, 290 KB)

OZV_1_2021_o_mistnim_poplatku_z_pobytu.pdf

pdf (3/2020) OZV o místním poplatku ze psů Populární

provedl 483 stažení

Stažení (pdf, 207 KB)

OZV_3_2020_psi.pdf

pdf (1/2020) OZV o zřízení obecní policie Baška Populární

provedl 569 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV_c_1_2020_o_zrizeni_obecni_policie_baska.pdf

pdf (1/2018) OZV, kterou se ruší OZV č. 2/2005 a OZV č. 1/2007 Populární

provedl 720 stažení

Stažení (pdf, 187 KB)

OZV_1_2018_zrusujici.pdf

pdf (2/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody spádových MŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 823 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-2-2016-obvody-MS-Baska.pdf

pdf (1/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 805 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-1-2016-obvody-ZS-Baska.pdf

pdf Nařízení č. 1/2014 - Zákaz podomního prodeje Populární

provedl Tagged in Veřejné vyhlášky a nařízení 961 stažení

Stažení (pdf, 30 KB)

201401-narizeni-zakaz-podomniho-prodeje.pdf

Nařízení č. 1/2014, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje. Podomní prodej – nabídka, prodej zboží anebo poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží anebo poskytování služeb osobami potenciálním uživatelům v objektech určených k bydlení.

pdf (3/2011) OZV koeficient u daně z nemovitostí Populární

provedl 893 stažení

Stažení (pdf, 25 KB)

ozv-3_2011-koeficienty-dane-z-nem.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012.

Kategorie

Adresáře Archiv OZV

Archiv obecně závazných vyhlášek