(7/2021) OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

pdf (7/2021) OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku Populární

provedl 595 stažení

Stažení (pdf, 270 KB)

OZV_7_2021_o_stanoveni_podminek_pro_poradani_prubeh_a_ukonceni_verejnosti_pristupnych_sportovnich_a_kulturnich_podniu.pdf