Na vršcích za obcí se dříve páslo, byly zde louky, les, křoviny  i lísky, od kterých možná pochází název místa. V Lísku za poslední desetiletí vyrostla řada rekreačních chat a poslední dobou i rodinných domů. Za Lískem pod vysokým napětím dříve pokračovala cesta do Janovic.

Území kolem křižovatky na Janovice – Malá Baška je už na nejstarších mapách součástí katastru obce Baška, ačkoli se zde zástavba rozšiřovala směrem od Pržna. Nad Malou Baškou leží zalesněný vrch, kterému se říká Panský les.

Mitanka nebo Samaritánské hřiště či tvrziště, to jsou 3 názvy jednoho místa. Začalo to hradiskem – malou tvrzí zřejmě dřevěnou, která na tomto kopečku stávala a hlídala cesty v údolí. TJ Sokol místo později využil jako hřiště. Dnes zde z bývalé tvrze mnoho nenajdeme a pokud nevylezeme nahoru, tak mezi stromy neuvidíme ani hřiště.

Čemu sloužil podmáčený kousek louky úplně na konci obce daleko od lidí je asi všem jasné.

Stačí vyjít na kopeček ke kapli a rozprostře se nám krásný výhled k Čupku. Několik nízkých objektů a zahrada, kde probíhaly dětské tábory a nejrůznější setkání, patří řádu Salesiánů.

Vesnice Baška se původně rozprostírala pouze kolem cesty a potoka Bystrého. Jedinou další uličkou byla Skotňa. Začínala na plácku u Bystrého, kde dříve stávala dřevěná zvonice a vedla pod Dřevjaný kopec.

Pozemkům podél cesty do Skalice přes Kvíčalku se říká Panský kopec. Majitelé továrny zde nechali pro své zaměstnance postavit kolonii domků a později zde byla zbudována i přehrada.

V Pískovně se kdysi těžil písek, později se stávala častým útočištěm trampů a místem pro táboráky. I dnes je toto již dosti zarostlé místo oblíbeným cílem procházek.

Údolí a řečiště řeky Ostravice ohraničuje svah, chceme-li břeh, nachází se na straně slezské i moravské.  Místu na fotce dal tento svah i jméno. Najdete se zde jedna z mála studánek v obci.

Ve svahu v lese ještě dnes stojí ruina chaty pana Salingera. Děti si tam chodívaly hrát a postupně se Salingerka začalo říkat nejen chatě, ale i celému kopci.