Na vršcích za obcí se dříve páslo, byly zde louky, les, křoviny  i lísky, od kterých možná pochází název místa. V Lísku za poslední desetiletí vyrostla řada rekreačních chat a poslední dobou i rodinných domů. Za Lískem pod vysokým napětím dříve pokračovala cesta do Janovic.