EU MPMR logo

Předmětem projektu je navýšení kapacity a zvýšení kvality vzdělávání Základní školy Baška, která bude provedena formou stavebních úprav 1. stupně a vybudování nového 2. stupně ZŠ. Budou provedeny stavební práce, úpravy venkovního prostranství, dodávka nábytkového, výukového a jiného vybavení, dojde k sociální inkluzi. Dokončení realizace projektu očekáváme v červnu 2019.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
  • sociální inkluze (podpora inkluzivního vzdělání)
  • rozšiřování kapacity kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost

Hlavní údaje projektu:

  • Projektové náklady: 145 432 000 Kč bez DPH
  • Předpokládaná výše projektu (dle smlouvy o dodávce): 117 814 839 Kč bez DPH
  • Termín dokončení:  30. 4. 2019
  • Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
  • Technický dozor stavby: JS Property, a.s., Ostrava - Přívoz, IČ: 27814742
  • Dozor BOZP: KARO EXPORT-IMPORT spol. s r.o.,  Ostrava - Bartovice, IČ: 25368397
  • Supervize: IPS Konstrukt, spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 27834352

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

V pondělí 29.1. 2018 v 10.45 hod. byla slavnostním aktem „Poklepem“ na původní tabulku označující Základní školu, zahájena realizace projektu s názvem „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška včetně výstavby tělocvičny“. Této slavnostní chvíle se vedle vedení obce a ředitelky základní školy zúčastnil zástupce zhotovitele – firmy Zlínstav a.s., také zástupci firmy EP Rožnov a.s., která připravila projektovou dokumentaci a firmy JS Property, která bude mít na starosti stavební dozor.

V pondělí 29. ledna 2018 v 10.45 hodin bude slavnostně zahájena stavba "Přístavba a rekonstrukce Základní školy v Bašce, včetně výstavby tělocvičny" symbolickým poklepem na budovu Základní školy v Bašce, společně se zástupci zadavatele Obce Baška a zhotovitele ZLÍNSTAV.