V pondělí 29.1. 2018 v 10.45 hod. byla slavnostním aktem „Poklepem“ na původní tabulku označující Základní školu, zahájena realizace projektu s názvem „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška včetně výstavby tělocvičny“. Této slavnostní chvíle se vedle vedení obce a ředitelky základní školy zúčastnil zástupce zhotovitele – firmy Zlínstav a.s., také zástupci firmy EP Rožnov a.s., která připravila projektovou dokumentaci a firmy JS Property, která bude mít na starosti stavební dozor.

Místostarosta Martin Čajánek po vlastním zahájení a přivítání hostů předal slovo starostce obce Ireně Babicové, která připomněla některé milníky přípravy stavby, ale rovněž informovala o stěžejním rozhodnutí, na které jsme dlouho čekali, a to na přiznání finanční dotace z 47. výzvy operačního programu IROP (dle podané žádosti byla hodnota dotace ve výši 89 099 661,01 Kč).

Následně se ujal slova zástupce firmy Zlínstav – obchodní ředitel Jiří Stacke, který přislíbil maximální nasazení svých pracovníků, aby v září 2019 naši žáčci začali výuku v nových prostorách školy.

Tomuto slavnostnímu aktu předcházel vlastní podpis smlouvy na realizaci této stavby mezi Obcí Baška a firmou Zlínstav a.s., kdy tato firma byla vybrána na základě podané nabídky s celkovou cenou (s DPH) 142 551 215,93 Kč

V následujících dnech (1. 2. 2018) dojde k předání staveniště a zhotovitel začne s první etapou stavby, kterou jsou především demolice stávajících objektů dle projektu. Ukončení stavebních prací je pak plánováno k 30. 4. 2019 a následně budou probíhat práce na vybavení interiéru, tak aby byl objekt připraven na začátek školního roku 2019/20.

Zahájení rekonstrukce ZŠ Baška
Zahájení rekonstrukce ZŠ Baška
Zahájení rekonstrukce ZŠ Baška
Zahájení rekonstrukce ZŠ Baška
Zahájení rekonstrukce ZŠ Baška
Zahájení rekonstrukce ZŠ Baška
Zahájení rekonstrukce ZŠ Baška
Zahájení rekonstrukce ZŠ Baška