Redakční rada Zpravodaje Baška a vedení obce by rádi znali právě Váš názor na Zpravodaj obce Baška. V nové anketě Zpravodaj obce Baška nám prosím dejte zpětnou vazbu. Pokud nám na konci ankety napíšete svůj e-mail, budete zařazeni do slosování o propagační předměty obce Baška. Tak neváhejte a vyplňujte. Děkujeme za Vaše postřehy, které jistě poslouží k efektivnosti a zkvalitnění obsahu našeho obecního periodika. Anketa je k dispozici na adrese https://www.munipolis.cz/app/anketa/zpravodaj-baska-2023

Ve dnech 6.–8. 2. 2023 je ordinace MUDr. Věry Žídkové z důvodu dovolené UZAVŘENA. Akutní stavy ošetří v Pržně MUDr. Thaisová, tel.: 552 677 653.

Baška si zvolila prezidenta republiky. Výsledky 2. kola prezidentských voleb 2023, konaných ve dnech 27. - 28. 1. 2023. Volební účast v Bašce byla 74,69%. Z 3 145 občanů volilo 2 349, z toho bylo 2 333 platných hlasů. Za obec Bašku byl zvolený Petr Pavel (55,51%).

Oznamujeme Vám, že ve dnech 1. 2. 2023 a 2. 2. 2023 proběhne odkalování přivaděče Nová Ves – Baška – Bruzovice. Toto odkalování se týká Bystrého potoka, Porubeného potoka a Baštice. Seznamujeme tímto majitele pozemků hospodařících bezprostředně u daného toku, že budou tyto toky ve výše uvedených termínech dosahovat jednoleté vody.

Oznamujeme občanům, že každou středu počínaje 1. 2. 2023 až do vyprodání zásob bude probíhat prodej směsného naštípaného dříví na sběrném dvoře v Kunčičkách u Bašky

Informujeme Vás o provozu mateřských škol v době prázdnin ve školním roce 2022-2023.

Chodci! Jste nejohroženější účastníci provozu na pozemní komunikaci. Nejste chráněni karosérií, páteřním chráničem ani přilbou. Buďte obezřetní a opatrní. Přemýšlejte a předvídejte. Nezapomeňte, že NEMÁTE absolutní přednost na přechodu pro chodce!

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 skončí  31. ledna. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj proto s cílem pomoci občanům s podáním přiznání od pondělí  23. ledna  do  středy 1. února rozšiřuje  úřední hodiny.

Jakého prezidenta by rádi občané Bašky? Výsledky 1. kola prezidentských voleb 2023, konaných ve dnech 13. - 14. 1. 2023. Volební účast v Bašce byla 73,46%. Z 3 139 občanů volilo 2 306, z toho bylo 2 294 platných hlasů. Za obec Bašku jsou postupujícími kandidáty do 2. kola prezidentských voleb Andrej Babiš (37,27%) a Petr Pavel (31,30%).

Obec Baška plánuje zahájit v roce 2023 pořízení Změny č. 2 Územního plánu Baška. Oznamujeme tímto, že termín pro ukončení podávání návrhů je stanoven do konce ledna 2023. Po tomto termínu podané návrhy budou po posouzení a případném schválení Zastupitelstvem obce Baška zařazeny do následující změny Územního plánu Baška.