Zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v březnu uskuteční 54 výjezdů do vybraných obcí, aby občanům usnadnili podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023.

Od 1. 2. 2024 bude pokladna přestěhována do přízemí budovy obecního úřadu.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výnos z ní získaný slouží na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výtěžku sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

V rámci preventivních opatření informujeme chovatele drůbeže a drobného ptactva z řad široké veřejnosti, že v obci Dobrá bylo dne 18.1.2024 potvrzeno ohnisko ptačí chřipky (nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy).

Středa 31. ledna je posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024.

V prosinci loňského roku aktualizovalo Zastupitelstvo obce Baška na svém zasedání obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků.

11. 11. nepřinesl svatý Martin sníh, ale v tento den uvítal Kulturní dům obce Baška desítky malých občánků s jejich rodiči i prarodiči.

Občas se o nich mluví ve spojitosti s tábory, Betlémským světlem nebo třeba výstupem na Ivančenu na Lysé Hoře na svátek svatého Jiří. Možná jste už i vy někdy potkali kupu dětí v béžových košilích a barevným šátkem, jak si to pádí někam na výlet. Jde o skauty - junáky. V Česku totiž skauting za poslední desetiletí zažívá obrovský vzestup. Dnes se může pochlubit více než 75 tisíci členy. Takže bylo otázkou času, kdy se skauti (opět) objeví také v Bašce…

I pro rok 2024 jsme si pro vás připravili obecní kalendář. Téma je Místo mého srdce. Fotografie v něm obsažené byly vybrány z vámi zaslaných do vyhlášené soutěže. Kalendář obdrží každá domácnost zdarma a bude možné si je vyzvednout v knihovně Baška v otevírací době knihovny od středy 8. listopadu 2023. Tradičně kalendář pokřtíme na Rozsvěcování stromečku v Hodoňovicích, kde jej bude možné také vyzvednout.

Byly zahájeny stavební práce na obnově komunikací ve třech lokalitách v Obci Baška.