PŘEDPOKLÁDANÉ uzavření křižovatky v centru obce Baška v době od 2. 10. 2023 do 7. 11. 2023.

Sociální komise obce Baška ve spolupráci s Diakonii Broumov organizuje již druhou humanitární sbírku „Nepotřebné věci potřebným“, která se uskuteční dne 14. 10. 2023 v době od 9:00 do 11:30 h v prostorách Kulturního domu Baška.

Ve čtvrtek 7. 9. od 17:00 hodina pořádá Skautský oddíl Baška informativní schůzku pro rodiče. Čeká vás prohlídka klubovny, představení vedoucích, nástin skautské náplně a rozřazení do družin. Klubovna se nachází z boku Sokolovny.

A s tímto se váže otevření dveří tisíců základních škol v celé republice. Ne jinak tomu bylo v Bašce, kde to již před osmou hodinou ranní hučelo jako v úle. Není se co divit, je třeba si sdělit dojmy z prázdnin, přivítat se se spolužáky. A prvňáčci? Ti stáli trochu opodál s rodiči, snad trochu vystrašení, nervózni, co je vlastně čeká.

Včelaři Baška ve spolupráci se Zahradkáři Baška vyhlašují soutěž o "Nejhezčí okno/ balkon/ terasa". Vyfoťte a pošlete od 1. 9. do 30. 9. svou květinovou výzdobu, která v Bašce, Kunčičkách u Bašky nebo v Hodoňovicích zdobí letošní léto nebo podzim vaše okno, balkon nebo terasu a vyhrajte sladkou odměnu.

Moravskoslezský kraj od 31. 7. 2023 do 30.08.2024 přijímá žádosti o poskytnutí kotlíkových dotací. Jedná se o 5. výzvu kotlíkových dotací a je poslední výzvou před účinností zákazu provozu kotlů, které nesplňují alespoň 3. třídu (zákaz provozu kotlů od 1. 9. 2024).

Tradiční příměstský tábor se letos konal na netradičním místě a sice na fotbalovém hřišti v Kunčičkách u Bašky. V pondělí 10. 7. se táborníci sešli v novém zázemí a byli tam od první chvíle jako doma.

Obec Baška nabízí široké veřejnosti k pronájmu budovu č. p. 183 Baška na pozemku p. č. 293 k. ú. Baška (plně využitelná plocha cca 45 m2 + podsklepení cca 21,5 m2) v centru obce Baška pro podnikatelské účely.

Nové  pdf Nařízení obce Baška (354 KB) upravuje režim parkování vozidel v centru obce Baška, který je přizpůsoben převážně krátkodobému odstavení vozidla.

Kořeny vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké – toto Aristelovo moudro se neslo v různých podobách při slavnostním setkání deváťáků ZŠ Baška se starostou obce.