Oznamujeme Vám, že ve dnech 1. 2. 2023 a 2. 2. 2023 proběhne odkalování přivaděče Nová Ves – Baška – Bruzovice. Toto odkalování se týká Bystrého potoka, Porubeného potoka a Baštice. Seznamujeme tímto majitele pozemků hospodařících bezprostředně u daného toku, že budou tyto toky ve výše uvedených termínech dosahovat jednoleté vody.

Oznamujeme občanům, že každou středu počínaje 1. 2. 2023 až do vyprodání zásob bude probíhat prodej směsného naštípaného dříví na sběrném dvoře v Kunčičkách u Bašky

Informujeme Vás o provozu mateřských škol v době prázdnin ve školním roce 2022-2023.

Chodci! Jste nejohroženější účastníci provozu na pozemní komunikaci. Nejste chráněni karosérií, páteřním chráničem ani přilbou. Buďte obezřetní a opatrní. Přemýšlejte a předvídejte. Nezapomeňte, že NEMÁTE absolutní přednost na přechodu pro chodce!

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 skončí  31. ledna. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj proto s cílem pomoci občanům s podáním přiznání od pondělí  23. ledna  do  středy 1. února rozšiřuje  úřední hodiny.

Jakého prezidenta by rádi občané Bašky? Výsledky 1. kola prezidentských voleb 2023, konaných ve dnech 13. - 14. 1. 2023. Volební účast v Bašce byla 73,46%. Z 3 139 občanů volilo 2 306, z toho bylo 2 294 platných hlasů. Za obec Bašku jsou postupujícími kandidáty do 2. kola prezidentských voleb Andrej Babiš (37,27%) a Petr Pavel (31,30%).

Obec Baška plánuje zahájit v roce 2023 pořízení Změny č. 2 Územního plánu Baška. Oznamujeme tímto, že termín pro ukončení podávání návrhů je stanoven do konce ledna 2023. Po tomto termínu podané návrhy budou po posouzení a případném schválení Zastupitelstvem obce Baška zařazeny do následující změny Územního plánu Baška.

Všechny místní poplatky zůstávají ve stejné výši a splatnosti jako v roce 2022, proto jen připomeneme sazby a splatnosti.

Informujeme širokou veřejnost, že je vyhlášena veřejná sbírka k získání „Finanční pomoci obětem trestné činnosti – pozůstalým, a to v souvislosti s násilnou trestnou činností spáchanou v kostele obce Baška“. Obec Baška k tomuto účelu zřídila transparentní účet č. 6387816369/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Finanční prostředky je také možné složit v hotovosti do pokladny Obecního úřadu.

Česká pošta informuje občany o změně hodin pro veřejnost provozovny v Bašce od 2. 1. 2023.