V období od 27. září do 1. října 2023 se dobrovolní hasiči z naší obce Baška vydali na nezapomenutelnou cestu do stejnojmenné obce Baška na chorvatském ostrově Krk. Tato akce byla dalším krokem v navazování spolupráce mezi oběma obcemi, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 850 kilometrů. Celkem se na cestu vydalo 9 hasičů, kteří byli během svého pobytu v Chorvatsku královsky pohostinně uvítáni.

„KNIHOVNICKÁ K2“ – soutěž Knihovna Moravskoslezského kraje

Ve čtvrtek 7. 9. od 17:00 hodina pořádá Skautský oddíl Baška informativní schůzku pro rodiče. Čeká vás prohlídka klubovny, představení vedoucích, nástin skautské náplně a rozřazení do družin. Klubovna se nachází z boku Sokolovny.

A s tímto se váže otevření dveří tisíců základních škol v celé republice. Ne jinak tomu bylo v Bašce, kde to již před osmou hodinou ranní hučelo jako v úle. Není se co divit, je třeba si sdělit dojmy z prázdnin, přivítat se se spolužáky. A prvňáčci? Ti stáli trochu opodál s rodiči, snad trochu vystrašení, nervózni, co je vlastně čeká.

Moravskoslezský kraj od 31. 7. 2023 do 30.08.2024 přijímá žádosti o poskytnutí kotlíkových dotací. Jedná se o 5. výzvu kotlíkových dotací a je poslední výzvou před účinností zákazu provozu kotlů, které nesplňují alespoň 3. třídu (zákaz provozu kotlů od 1. 9. 2024).

Tradiční příměstský tábor se letos konal na netradičním místě a sice na fotbalovém hřišti v Kunčičkách u Bašky. V pondělí 10. 7. se táborníci sešli v novém zázemí a byli tam od první chvíle jako doma.

Obec Baška nabízí široké veřejnosti k pronájmu budovu č. p. 183 Baška na pozemku p. č. 293 k. ú. Baška (plně využitelná plocha cca 45 m2 + podsklepení cca 21,5 m2) v centru obce Baška pro podnikatelské účely.

Nové  pdf Nařízení obce Baška (354 KB) upravuje režim parkování vozidel v centru obce Baška, který je přizpůsoben převážně krátkodobému odstavení vozidla.

Kořeny vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké – toto Aristelovo moudro se neslo v různých podobách při slavnostním setkání deváťáků ZŠ Baška se starostou obce.

Obec Bašky hledá zájemce na pracovní pozici strážník Obecní policie Baška. Po získání osvědčení strážníka, můžete mít plat od 28 000 - 37 000 Kč, podle délky započitatelné praxe, s možností osobních příplatku a dalších benefitů obce. Přihlaste se a podílejte se na bezpečnější obci. Více informací  Oznámení o výběrovém řízení č. 3/2023 - Strážník Obecní policie Baška