Sluníčkem prozářená listopadová sobota 12. byla pro mnohé rodiče malých narozených bašťanských dětí slavnostní – většina z nich přijala pozvání starosty obce Baška Tomáše Břežka na Vítání občánků. Proč do zmiňovaného hodoňovického hostince? Kulturní dům v Bašce je momentálně z důvodů začínajících rekonstrukcí mimo provoz, a jinými většími prostory obec nedisponuje.

V posledních dnech přijali policisté napříč Moravskoslezským krajem hned několik oznámení o podvodných jednáních a odčerpání finančních prostředků z účtů poškozených. Ve všech případech figuruje nabídka možnosti získání příspěvku na bydlení s odkazem na stránky tvářící se jako stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Po dlouhém vyjednávání se v termínu 3. – 6. 11. 2022 uskutečnilo setkání hasičů DVD Baška (ostrov Krk, Chorvatsko) s SDH Baška. Program, který naši kolegové absolvovali byl velice nabitý tak, aby poznali krásy samotné naší obce, ale také jeho okolí.

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. vyhlašuje v roce 2022 již čtvrtou výzvu na podporu komunitních aktivit v rámci programu „V Beskydech to žije“. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat aktivity, které vedou ke zlepšení kvality života na venkově. Cílem programu V Beskydech to žije je zlepšit společenský život v obcích uspořádáním kulturní nebo sportovní akce pro širokou veřejnost.

Po 60 letech provozu vodního díla Baška na potoce Baštice vodohospodáři provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní.V současnosti bylo zahájeno prázdnění nádrže včetně odlovu ryb a mlžů. Stavební práce začnou na jaře 2023 s předpokládaným ukončením na konci roku 2024 a celkovými náklady ve výši 120 mil. Kč, které budou z velké části hrazeny z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. S plněním nádrže se počítá v roce 2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách.

V pondělí 17. 10. 2022 byl na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Baška, které proběhlo v místním kulturním domě, zvolen nový starosta obce Baška - Ing. Tomáš Břežek - vystřídal Irenu Babicovou, která pracovala úctyhodných 12 let ve funkci starostky. Ta mu tak symbolicky předala "starostování" putovním žezlem se jmény všech starostů od porevolučního roku 1990. Místostarostou obce byl zvolen Ing. Jan Richter, který tak pokračuje ve funkci.

Ve čtvrtek 6. října 2022 přijala mladé sportovkyně Julii a Amálii Pallovy, Viktorii Žídkovou a Karolinu Chrápkovou v doprovodu trenérů Jakuba a Miloše Škodových a Veroniky Škodové v zasedací místnosti obecního úřadu starostka Bašky Irena Babicová, aby jim poděkovala za příkladnou reprezentaci obce a zároveň i místní základní školy. Právě tady probíhají každý čtvrtek tréninky karatistů z SHOTOKAN KARATE KLUBU ATTFIS.

Naše knihovnice Dajana Zápalková a starostka obce Irena Babicová, převzaly v úterý 4. 10. 2022 z rukou ministra kultury Martina Baxy v Zrcadlové kapli pražského Klementina, ocenění za dlouhodobé kvalitní fungování obecní knihovny, s důrazem na vytváření literárních a výtvarných soutěží pro děti a mládež v obci, a za zapojení do života obce.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II. To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1 500 Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1 500 Kč (1 815 Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé poplatníky daně silniční, aby se zajímali o své přeplatky na této dani a podnikli kroky k jejich vrácení. Úřad aktuálně eviduje přeplatky na této dani ve výši 134 milionů korun.