Kořeny vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké – toto Aristelovo moudro se neslo v různých podobách při slavnostním setkání deváťáků ZŠ Baška se starostou obce.

Blíží se konec školního roku, kdy už na školách dochází k závěrečnému „účtování“, učitelé uzavírají známky a deváťáci? Ti už mají jedno velké životní rozhodnutí za sebou – a sice – už vědí, kam bude pokračovat jejich další vzdělávací pouť – zda to bude střední škola či učiliště, zda půjdou dál od domova nebo budou dojíždět blízko bydliště sbírat vědomosti.

2023 devataci 01Jakuba, Šimona, Martina a dalších 25 mladých tváří přijal starosta na obecním úřadě. Ve své řeči zmínil důležitost vzdělání, rozmanitost možností, které v současnosti studenti mají, aby dokráčeli po zvolené cestě ke svému vědomostnímu cíli, dokázali si vybrat své pracovní zařazení, které by je mnělo naplňovat po celý život.

„Využijte všechny možnosti studia, které jsou vám nabízeny, cestujte, poznávejte nové obzory, kamarády. Ne vždy ta první zvolená dráha vzdělání musí být ta pravá, proto zkoušejte dál, v jiném oboru, na další pozici, protože vše, co následným vzděláním získáte, nikdy se neztratí – ba naopak, posune vás to o kus dál,“ toto zaznělo z úst třídního učitele deváťáků.

Všichni přítomni se zapsali do Pamětní knihy, nealkoholickým přípitkem začala opadat nervozita a převzetím dárku - jistě potřebného batohu a propisky s logem obce Baška - skončila oficiální část setkání. V následné diskuzi se vyjadřovali žáci velmi pochvalně k úrovni vzdělání v Bašce, k učitelům, vybavení školy. Jsou si vědomi, že kamkoliv přijdou nyní na školu, již to nebude vždy tak moderní, dobře zařízený vzdělávací stánek, jaký měli možnost využívat nyní v základní škole Baška, otevřené v roce 2019.

Co popřát naším deváťákům? Jistě hodně úspěchů v dalším vzdělávání se, štěstí na skvělé pedagogy a umění najít své místo v životě. Držíme všem palce.

Dajana Zápalková

2023 devataci 03

2023 devataci 04