Od října 2020 dochází ke změně ve svozu tříděného odpadu. Odpady budou sváženy nadále každý první celý týden v měsíci, a to v úterý a ve středu část Baška, ve středu a ve čtvrtek Kunčičky u Bašky a ve čtvrtek a v pátek Hodoňovice. Občané obdrží 5 náhradních plastových pytlů, z toho 3 žluté, 1 modrý a 1 zelený, které budou do každé domácnosti dovezeny v průběhu svozového týdne osobním automobilem pracovníky svozové firmy. K pytlům s tříděným odpadem neukládejte jiný objemný odpad, tento nebude pracovníky FCC odvezen.

Termíny svozu tříděného odpadu

     Svoz tříděného odpadu v obci Baška je prováděn jednou měsíčně, a to první celý týden v měsíci:

 • Úterý a Středa     Baška
 • Středa a Čtvrtek  > Kunčičky u Bašky
 • Čtvrtek a Pátek   > Hodoňovice

   Pytle s odpadem vystavte na určené místo nejpozději do 6:00 v den svozu.

   V případě, že nebudou pytle s tříděným odpadem odvezeny, je možné podat reklamaci na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Žluté pytle-plasty, plechovky

kont_plast

 Které plasty se TŘÍDÍ?

 • PET láhve (SEŠLÁPNUTÉ, mohou být s víčkem a etiketou), plastové nádoby a láhve, kelímky (vyškrábat zbytky jídla,), krabičky a výrobky z plastů, sáčky, fólie.

Které plasty se NETŘÍDÍ?

 • mastné a znečištěné plastové obaly, plastové nádoby od olejů a chemikálií, PVC – např. plastové trubky (novodurové), podlahové krytiny, misky (označeno číslem 3).

 

Modré pytle-papír, nápojové kartony

kont_papir

 Který papír se TŘÍDÍ?

 • noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, krabice, lepenka, papírové sáčky, sešity, kancelářský papír (není nutno odstraňovat kancelářské svorky), nápojové kartony od mléčných výrobků, džusů, vín apod.

A který papír se NETŘÍDÍ?

 • hygienické papíry např. použité kapesníky a ubrousky, pleny (např. dětské), dámské hygienické potřeby (vložky), obvazy, papír mastný, znečištěný, uhlový (kopírák), voskový.

 

Zelené pytle-sklo

kont_sklo

 Které sklo se TŘÍDÍ?

 • skleněné láhve od nápojů (bez uzávěru, etiketu možno nechat), skleněné nádoby.

A které sklo se NETŘÍDÍ?

 • skleněné láhve od chemikálií, keramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo, autosklo, tabulové sklo.

Co s plasty, papírem a sklem, které se NETŘÍDÍ?

 • nebezpečný odpad (např. obal od chemikálií, motorových olejů, televize, počítače, AKU baterie, neonky, prošlé léky, apod.) - předat ve sběrném dvoře.
 • objemný odpad (objemné tabule skla, kartony, plastové trubky, podlahové krytiny, křesla, gauče, stoly, skříně) - předat ve sběrném dvoře.

 

pdfPlán odpadového hospodářství Obce Baška pro období 2017-20221.49 MB

 

Co je sběrný dvůr?

Zařízení na území obce Baška, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé – dočasné skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu. Jedná se o místo určené obcí Baška k odkládání složek komunálního odpadu.

Komu je sběrný dvůr určen?

Občanům obce Baška nebo fyzickým osobám, které mají na území obce Baška ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Mohou do sběrného dvora předat odpad podnikatelé?

NE.  Žádná fyzická osoba oprávněná k podnikání ani právnická osoba nemá s obcí Baška uzavřenou písemnou smlouvu, která by je opravňovala k využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Nakládání s odpady je podnikatel povinen zajistit v souladu s platnou legislativou a odpad je povinen odevzdat oprávněné osobě, se kterou má uzavřenou písemnou smlouvu.

Kde se sběrný dvůr nachází?

Sběrný dvůr (Sběrné místo) se nachází v Kunčičkách u Bašky v objektu čp. 330 -  viz MAPA.

Jaká je provozní doba sběrného dvora:

LETNÍ období od 1. 4. – 30. 9.
Pondělí 7:00 – 13:00
Úterý 7:00 – 13:00
Středa 7:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 13:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota 8:00 – 12:00

 

ZIMNÍ období od 1. 10. – 30. 3.  
Pondělí  8:00 – 12:00 
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 16:00 
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00
Sobota 8:00 – 12:00

 

Které odpady je možno ve sběrném dvoře předat?

 • objemný odpad (např. nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, sáňky, kola, dveře)
 • nebezpečný odpad (např. oleje, chemikálie, barvy, akumulátory, léky, zářivky, obaly od nebezpečných látek)
 • biologicky rozložitelný odpad, tj. odpad rostlinného původu (tráva, listí, větve)
 • vybrané výrobky a zařízení podléhající zpětnému odběru (elektrospotřebiče – např. holicí strojky, mixéry, ledničky, počítače)
 • jedlé oleje
 • vytříděný odpad (sklo, plasty, papír, kovový odpad)

 

Které odpady ve sběrném dvoře NEPŘEVEZMOU?

 • směsný komunální odpad (to, co patří do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad)
 • stavební a demoliční odpad
 • pneumatiky

Co když nemám možnost přepravit odpad (např. objemný) na sběrný dvůr?

V takovém případě je možné se obrátit na Obecní úřad Baška (viz kontakty uvedené níže), kde se individuálně dohodnete na přepravních podmínkách (termín, druh a množství odpadu, cenové podmínky apod.). Obecní úřad Baška zajistí přepravu odpadu, ale dopravu si hradí každý občan sám a v plné výši.

Na koho se mohu obrátit se stížností, připomínkou, podnětem, týkají-li se sběrného dvora nebo odpadů?

Písemně: Obecní úřad Baška, Baška 420, 739 01 Baška
Osobně: Obecní úřad Baška, kancelář č. 15, Ing. Josef Žák
Elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefonicky:
Ing. Jan Richter, místostarsta obce - 724 416 840
Ing. Josef Žák, zástupce vedoucího odboru služeb - 731 115 982