Od října 2020 dochází ke změně ve svozu tříděného odpadu. Odpady budou sváženy nadále každý první celý týden v měsíci, a to v úterý a ve středu část Baška, ve středu a ve čtvrtek Kunčičky u Bašky a ve čtvrtek a v pátek Hodoňovice. Občané obdrží 5 náhradních plastových pytlů, z toho 3 žluté, 1 modrý a 1 zelený, které budou do každé domácnosti dovezeny v průběhu svozového týdne osobním automobilem pracovníky svozové firmy. K pytlům s tříděným odpadem neukládejte jiný objemný odpad, tento nebude pracovníky FCC odvezen.