Co je sběrný dvůr?

Zařízení na území obce Baška, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé – dočasné skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu. Jedná se o místo určené obcí Baška k odkládání složek komunálního odpadu.

Komu je sběrný dvůr určen?

Občanům obce Baška nebo fyzickým osobám, které mají na území obce Baška ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Mohou do sběrného dvora předat odpad podnikatelé?

NE.  Žádná fyzická osoba oprávněná k podnikání ani právnická osoba nemá s obcí Baška uzavřenou písemnou smlouvu, která by je opravňovala k využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Nakládání s odpady je podnikatel povinen zajistit v souladu s platnou legislativou a odpad je povinen odevzdat oprávněné osobě, se kterou má uzavřenou písemnou smlouvu.

Kde se sběrný dvůr nachází?

Sběrný dvůr (Sběrné místo) se nachází v Kunčičkách u Bašky v objektu čp. 330 -  viz MAPA.

Jaká je provozní doba sběrného dvora:

LETNÍ období od 1. 4. – 30. 9.
Pondělí 7:00 – 13:00
Úterý 7:00 – 13:00
Středa 7:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 13:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota 8:00 – 12:00

 

ZIMNÍ období od 1. 10. – 30. 3.  
Pondělí  8:00 – 12:00 
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 16:00 
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00
Sobota 8:00 – 12:00

 

Které odpady je možno ve sběrném dvoře předat?

  • objemný odpad (např. nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, sáňky, kola, dveře)
  • nebezpečný odpad (např. oleje, chemikálie, barvy, akumulátory, léky, zářivky, obaly od nebezpečných látek)
  • biologicky rozložitelný odpad, tj. odpad rostlinného původu (tráva, listí, větve)
  • vybrané výrobky a zařízení podléhající zpětnému odběru (elektrospotřebiče – např. holicí strojky, mixéry, ledničky, počítače)
  • jedlé oleje
  • vytříděný odpad (sklo, plasty, papír, kovový odpad)

 

Které odpady ve sběrném dvoře NEPŘEVEZMOU?

  • směsný komunální odpad (to, co patří do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad)
  • stavební a demoliční odpad
  • pneumatiky

Co když nemám možnost přepravit odpad (např. objemný) na sběrný dvůr?

V takovém případě je možné se obrátit na Obecní úřad Baška (viz kontakty uvedené níže), kde se individuálně dohodnete na přepravních podmínkách (termín, druh a množství odpadu, cenové podmínky apod.). Obecní úřad Baška zajistí přepravu odpadu, ale dopravu si hradí každý občan sám a v plné výši.

Na koho se mohu obrátit se stížností, připomínkou, podnětem, týkají-li se sběrného dvora nebo odpadů?

Písemně: Obecní úřad Baška, Baška 420, 739 01 Baška
Osobně: Obecní úřad Baška, kancelář č. 15, Ing. Josef Žák
Elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefonicky:
Ing. Jan Richter, místostarsta obce - 724 416 840
Ing. Josef Žák, zástupce vedoucího odboru služeb - 731 115 982