Jak volili občané Bašky? Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 v obci Baška konané ve dnech 8. - 9. 10. 2021. Volební účast v Bašce byla 72,65%. Z 3 177 občanů volilo 2 308. Vítěznou stranou je ANNO 2011 s 29,45%, následuje koalice SPOLU 24,29%, Piráti a Starostové 13,41%, SPD 9,83%, a další ......

Rybářský kroužek v Bašce zahájil opětovně v roce 2017 svou činností hlavní náplň, kterou je vychovávat malé, menší a nejmenší rybáře. Přestože děti do 15 let již nejsou povinny navštěvovat rybářský kroužek k získání jejich první povolenky, stále je motivuje něco, kvůli čemu se do kroužku rády vracejí. Vzpomínám na doby před asi 20 lety, kdy jsem nejdříve coby rybářský elév, později jako pomocný vedoucí a následně jako vedoucí rybářského kroužku učil své svěřence v prostorách naší malé líhně rybářské poučky a pravidla rybolovu. Sem tam jsme šli chytat a někdy jsme uspořádali menší výlet za hranici našeho revíru nebo rybářského obchodu. Dnešní doba, včetně možnosti sponzoringu a získávání financí na mimoškolní aktivity dětí, nám nabízí daleko větší spektrum aktivit a my rádi tyto možnosti a výzvy přijímáme. I v roce 2021, sice poznamenaném krizovými režimy, restrikcemi a vládními opatřeními, jsme si našli prostor, a i přes tyto mantinely podnikli několik zajímavých akcí. O jedné z nich bude právě tento článek. Z mého pohledu se jednalo o velmi zdařilou akci, při které jsme měli možnost nahlédnout do tajů pro nás zcela nového revíru, kterým je malebný rybník Pod lesem kousek od obce Dolní Suchá. Jeho provozovatelem je pan David Janulek, kovář, truhlář, designér, výtvarník, a především zapálený rybář. V rámci spolupráce nám nabídl v době 20.-22-8. 2021 bezplatný pobyt pro naše rybářské soustředění. Této nabídce jsme samozřejmě nemohli odolat a s radostí ji přijali.

Jako každý rok, tak i letos, poslední článek z autokempu bude patřit hodnocení sezony. V dnešní nelehké, pandemií ovlivněné době, plné nařízení a opatření, jsme rádi, že kemp přivítal nemalý počet hostů nejen z české republiky.

V současné době probíhají na území obce Baška, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky montážní práce spojené s instalací a se zprovozněním jednotného varovného a informačního systému.

Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Společnost ELTOM, s.r.o., zahájí dne 30.8.2021 stavební a výkopové práce v souvislosti se stavbou „Hodoňovice – Obchod NNv, NNK“.

Služba Senior TAXI  v Bašce, jež slouží k lepší dopravní dostupnosti k lékaři, nebo na úřady, bude od 1.10. 2021 pro bašťanské seniory 70+ a občany 40+ s průkazem TP, ZTP, ZTP/P znovu v provozu. Tato služba provozovaná Tomášem Pavlinským bude spuštěna pro klienty za stejných podmínek, které byly stanoveny v roce 2019. Objednávat se budete moci na tel. čísle 777 300 511

Nádherné počasí, plný autobus lidí, spousta navštívených zajímavých míst, tři dny na cestách a mnoho schodů a kilometrů v nohách.  Takhle by se dal shrnout tradiční zájezd obce Baška po krásách naší vlasti, který proběhl  3. - 5. 9. 2021.

V pátek jsme vyrazili hodně brzy, protože náš cíl byl hodně daleko a na pořadu dne bylo několik zastávek. První byla na zámku Světlá nad Sázavou, kde jsme navštívili hodně zajímavou expozici Historické evropské sklo. Sbírka více než 1000 předmětů historického skla, práce nejen českých, ale také evropských sklářů, byla unikátní.

... pak je to jasné. Právě se tam koná další ročník celodenní gulášové párty s názvem Gulášfest. Naposledy se tak stalo v sobotu 28. srpna 2021, kdy se na přehradě potkalo 14 kulinářských týmů, aby se mezi sebou utkali o pomyslnou zlatou vařečku.

Nejedná se v případě Gulášfestu vlastně ani tak o vařečku, ale spíše o putovní ručně kovanou trofej, kterou se vítěz smí pyšnit až do následujícího ročníku. Kdybyste ji někde zahlédli, tak vězte, že se někde v blízkosti nachází jeden z největších gulášových borců!

V základní škole v Bašce proběhlo 1. září 2021 vítání nových žáků, kteří se tímto stali prvňáčky. Škola pro ně otevřela dvě třídy. Slavnostní akce probíhala zpočátku v jídelně školy za účasti rodičů, učitelů a zástupců vedení obce. Vše zahájila ředitelka školy paní Renáta Válková, která zazvonila na kouzelný zvoneček, a rozlilo se ticho. Žákům s úsměvem vysvětlila, jak to v takové škole vlastně chodí a co prvňáčky v začátku čeká.

Ředitelství silnic a dálnic informuje, že dne 1.8.2021 zahájí částečnou uzavírku silnice I/56 z důvodu opravy povrchu vozovky v úseku km 56,00 – 57,70. Práce budou realizovány po etapách. Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s. Níže uvádíme bližší specifikaci dopravních omezení, která jsou s jednotlivými etapami spojená.