Koncem letošního roku a počátkem nového roku vešly v Bašce v platnost nové obecně závazné vyhlášky. Některé vyhlášky staršího data, např. OZV č. 4/2006 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci nebo OZV č. 6/2020 o místním poplatku za vstupného, byly zrušeny. Nové vyhlášky nabyly platnosti konkrétně v listopadu, v prosinci 2021 a některé nyní 1. ledna 2022.

Architekt Rostislav Čajánek vytvořil společně s obcí Baška studii centra obce Baška. Studie řeší několik částí centra obce. Již jste se se studii seznámili? Kompletní studie je viděna v projektu Baška - centrum. K řešení náměstí jsme vytvořili anketu, ve které bychom rádi znali váš názor. Vaši zpětnou vazbu nám můžet sděli do 19. prosince 2021. O výsledcích ankety vás budeme informovat.

V první polovině roku 2022 spustí Moravskoslezský kraj akci čtvrtého a zároveň posledního kola tzv. kotlíkových dotací. Než bude toto kolo dotací spuštěno, monitoruje kraj, zda je o tyto dotace na topné kotle zájem.

Letošního IX. ročníku literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství", jež vyhlašuje každoročně časopis Kamarádi, se zúčastnila také žákyně 6.A třídy v Bašce Sofia Hindmarch, která se v kategorii „Jednotlivci od 9 do 12 let“ umístila na krásném 2. místě.

Třetí říjnový týden se stal osudným pro naše workoutové hřiště v lesoparku u bašťanské přehrady. Někteří mládežníci si patrně po dlouhých obdobích lockdownu spletli učební předměty.

Místo utužování těla a cvičení na strojích, z nichž některé byly nainstalovány teprve před třemi měsíci, pokreslil neznámý ničitel nejen tyto všechny stroje, ale také dřevěné lavičky a provozní řády černým fixem, a otiskl tak na vše svou fatálně dehonestující zprávu v nečitelném jazykovém kódu.

V současné době se potýkáme s velkým nedostatkem náhradních rodin, a proto probíhá kampaň „Dejme dětem rodinu“. Na stránkách https://dejmedetemrodinu.msk.cz/ jsou k dispozici důležité odkazy pro zájemce o náhradní rodinnou péči.

Vedení Odboru služeb sděluje občanům, že od 19. 10. 2021 do odvolání - zimní provoz, bude Sběrný dvůr otevřen v úterý pouze do 16. hodiny. Aktuální provozní dobu naleznete v článku Sběrný dvůr.

Jak volili občané Bašky? Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 v obci Baška konané ve dnech 8. - 9. 10. 2021. Volební účast v Bašce byla 72,65%. Z 3 177 občanů volilo 2 308. Vítěznou stranou je ANNO 2011 s 29,45%, následuje koalice SPOLU 24,29%, Piráti a Starostové 13,41%, SPD 9,83%, a další ......

Rybářský kroužek v Bašce zahájil opětovně v roce 2017 svou činností hlavní náplň, kterou je vychovávat malé, menší a nejmenší rybáře. Přestože děti do 15 let již nejsou povinny navštěvovat rybářský kroužek k získání jejich první povolenky, stále je motivuje něco, kvůli čemu se do kroužku rády vracejí. Vzpomínám na doby před asi 20 lety, kdy jsem nejdříve coby rybářský elév, později jako pomocný vedoucí a následně jako vedoucí rybářského kroužku učil své svěřence v prostorách naší malé líhně rybářské poučky a pravidla rybolovu. Sem tam jsme šli chytat a někdy jsme uspořádali menší výlet za hranici našeho revíru nebo rybářského obchodu. Dnešní doba, včetně možnosti sponzoringu a získávání financí na mimoškolní aktivity dětí, nám nabízí daleko větší spektrum aktivit a my rádi tyto možnosti a výzvy přijímáme. I v roce 2021, sice poznamenaném krizovými režimy, restrikcemi a vládními opatřeními, jsme si našli prostor, a i přes tyto mantinely podnikli několik zajímavých akcí. O jedné z nich bude právě tento článek. Z mého pohledu se jednalo o velmi zdařilou akci, při které jsme měli možnost nahlédnout do tajů pro nás zcela nového revíru, kterým je malebný rybník Pod lesem kousek od obce Dolní Suchá. Jeho provozovatelem je pan David Janulek, kovář, truhlář, designér, výtvarník, a především zapálený rybář. V rámci spolupráce nám nabídl v době 20.-22-8. 2021 bezplatný pobyt pro naše rybářské soustředění. Této nabídce jsme samozřejmě nemohli odolat a s radostí ji přijali.

Jako každý rok, tak i letos, poslední článek z autokempu bude patřit hodnocení sezony. V dnešní nelehké, pandemií ovlivněné době, plné nařízení a opatření, jsme rádi, že kemp přivítal nemalý počet hostů nejen z české republiky.