Zima prozatím sněhem v podhůří Beskyd moc neoplývá, a tak děti zaměnily sněhové radovánky poslední lednovou neděli v Hodoňovicích za pobavení s veselými děvčaty Popy a Adélkou. Ty nosí nádherné třpytivé a barevné šaty, punčocháče mají barevné, měnící se boty, cestují po světě, aby pak mohly dětem povyprávět, co viděly a zažily. A protože je zima, vyměnily koloběžku za sáně a rozvyprávěly se o Grónsku.

Vážení zákazníci!

V našem zimním čtvrtletníku přinášíme samostatný článek, který popisuje změny, které ministerstvo financí přijalo v oblasti cenové regulace pro stanovování vodného a stočného a které jsou implementovány do fungování vodárenských společností.

Ředitelství silnic a dálnic ČR v Moravskoslezském kraji předpokládá provedení oprav v roce 2022 za stovky milionů českých korun, konkrétní lokace a časový horizont představuje přiložená mapaBarevné schéma zastupuje celý kraj, zamýšlené opravy silnic a mostů jsou rovnoměrně rozmístěny po celém území.

Zimní období sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Později se rozednívá a dříve se stmívá, což může být pro chodce a cyklisty rizikový čas. Viditelnost můžeme charakterizovat jako vzdálenost, ve které řidič stihne zaregistrovat překážku.

Podobný příběh, který prožila paní Irena, zažilo a zažívá i mnoho z nás. Paní Irena zůstala po nemoci upoutána na lůžko. V této době potřebovala poradit a zjistit určité informace týkající se dědictví. Aby z toho však nevznikly nepříjemnosti mezi jejími dětmi, chtěla si tyto informace obstarat sama. Problém, který však nastal byl ten, že netušila, jak se vzhledem ke své nemoci dostane do Poradenského centra.

Do království Písmenkova se v úterý 11. ledna vydali naši prvňáci. Jejich úkolem bylo porazit ohavného draka Literáka, vrátit princezně Čítance ztracený slabikář, aby se mohla naučit číst. Na své cestě za záchranou království čekaly děti různé úkoly. Splněním každého z nich porazily jednu dračí hlavu.

Od 10.1.2022 stojí nově na parkovací ploše u budovy č. p. 149 (vedle služebny obecní policie) v Bašce Z-BOX. Jde o samoobslužné výdejní místo Zásilkovny s.r.o. Z-BOX. bude zprovozněn 24. ledna 2022.

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo na svém posledním zasedání v roce 2021, které se konalo 16. prosince 2021 v Kulturním domě, o poskytnutí investičních a neinvestičních dotaci spolkům a organizacím z rozpočtu obce Baška pro rok 2022.

Koncem letošního roku a počátkem nového roku vešly v Bašce v platnost nové obecně závazné vyhlášky. Některé vyhlášky staršího data, např. OZV č. 4/2006 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci nebo OZV č. 6/2020 o místním poplatku za vstupného, byly zrušeny. Nové vyhlášky nabyly platnosti konkrétně v listopadu, v prosinci 2021 a některé nyní 1. ledna 2022.

Architekt Rostislav Čajánek vytvořil společně s obcí Baška studii centra obce Baška. Studie řeší několik částí centra obce. Již jste se se studii seznámili? Kompletní studie je viděna v projektu Baška - centrum. K řešení náměstí jsme vytvořili anketu, ve které bychom rádi znali váš názor. Vaši zpětnou vazbu nám můžet sděli do 19. prosince 2021. O výsledcích ankety vás budeme informovat.