Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 skončí  31. ledna. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj proto s cílem pomoci občanům s podáním přiznání od pondělí  23. ledna  do  středy 1. února rozšiřuje  úřední hodiny.

Jakého prezidenta by rádi občané Bašky? Výsledky 1. kola prezidentských voleb 2023, konaných ve dnech 13. - 14. 1. 2023. Volební účast v Bašce byla 73,46%. Z 3 139 občanů volilo 2 306, z toho bylo 2 294 platných hlasů. Za obec Bašku jsou postupujícími kandidáty do 2. kola prezidentských voleb Andrej Babiš (37,27%) a Petr Pavel (31,30%).

Obec Baška plánuje zahájit v roce 2023 pořízení Změny č. 2 Územního plánu Baška. Oznamujeme tímto, že termín pro ukončení podávání návrhů je stanoven do konce ledna 2023. Po tomto termínu podané návrhy budou po posouzení a případném schválení Zastupitelstvem obce Baška zařazeny do následující změny Územního plánu Baška.

Všechny místní poplatky zůstávají ve stejné výši a splatnosti jako v roce 2022, proto jen připomeneme sazby a splatnosti.

Informujeme širokou veřejnost, že je vyhlášena veřejná sbírka k získání „Finanční pomoci obětem trestné činnosti – pozůstalým, a to v souvislosti s násilnou trestnou činností spáchanou v kostele obce Baška“. Obec Baška k tomuto účelu zřídila transparentní účet č. 6387816369/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Finanční prostředky je také možné složit v hotovosti do pokladny Obecního úřadu.

Česká pošta informuje občany o změně hodin pro veřejnost provozovny v Bašce od 2. 1. 2023.

Od 2. ledna 2023 dochází k úpravě úředních hodin Obecního úřadu Baška pro veřejnost takto: pondělí a středa od 7.00 – 17.00, s polední přestávkou od 11.00 – 11.30. Mimo tyto úřední hodiny si lze domluvit telefonicky i jiný termín.

Od 2. ledna 2023 dochází k úpravě otvíracích hodin Knihovny obce Baška takto: pondělí a středa od 8.00 – 17.00, s polední přestávkou od 11.00 – 11.30.

Ve čtvrtek 1. prosince kolem poledne se stala tragédie, která nemá obdoby a Baškou se ponese dlouho. Našeho občana, teprve 18 letého mladíka zavraždili v kostele. V pátek se tak ve 12h Baškou rozezněly zvony na uctění jeho památky, zároveň lidé u kostela vytvořili pietní místo kam pokládají květiny a hořící svíčky.

A to doslova! Sobota před první adventní – železnou – nedělí se totiž Baška rozsvítila nejen světýlky nazdobených stromečků v Bašce, v Kunčičkách a v Hodoňovicích, ale spoustu lidí přilákala avizovaná světelná show.