Všechny místní poplatky zůstávají ve stejné výši a splatnosti jako v roce 2022, proto jen připomeneme sazby a splatnosti.

Informujeme širokou veřejnost, že je vyhlášena veřejná sbírka k získání „Finanční pomoci obětem trestné činnosti – pozůstalým, a to v souvislosti s násilnou trestnou činností spáchanou v kostele obce Baška“. Obec Baška k tomuto účelu zřídila transparentní účet č. 6387816369/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Finanční prostředky je také možné složit v hotovosti do pokladny Obecního úřadu.

Česká pošta informuje občany o změně hodin pro veřejnost provozovny v Bašce od 2. 1. 2023.

Od 2. ledna 2023 dochází k úpravě úředních hodin Obecního úřadu Baška pro veřejnost takto: pondělí a středa od 7.00 – 17.00, s polední přestávkou od 11.00 – 11.30. Mimo tyto úřední hodiny si lze domluvit telefonicky i jiný termín.

Od 2. ledna 2023 dochází k úpravě otvíracích hodin Knihovny obce Baška takto: pondělí a středa od 8.00 – 17.00, s polední přestávkou od 11.00 – 11.30.

Ve čtvrtek 1. prosince kolem poledne se stala tragédie, která nemá obdoby a Baškou se ponese dlouho. Našeho občana, teprve 18 letého mladíka zavraždili v kostele. V pátek se tak ve 12h Baškou rozezněly zvony na uctění jeho památky, zároveň lidé u kostela vytvořili pietní místo kam pokládají květiny a hořící svíčky.

A to doslova! Sobota před první adventní – železnou – nedělí se totiž Baška rozsvítila nejen světýlky nazdobených stromečků v Bašce, v Kunčičkách a v Hodoňovicích, ale spoustu lidí přilákala avizovaná světelná show.

Sluníčkem prozářená listopadová sobota 12. byla pro mnohé rodiče malých narozených bašťanských dětí slavnostní – většina z nich přijala pozvání starosty obce Baška Tomáše Břežka na Vítání občánků. Proč do zmiňovaného hodoňovického hostince? Kulturní dům v Bašce je momentálně z důvodů začínajících rekonstrukcí mimo provoz, a jinými většími prostory obec nedisponuje.

V posledních dnech přijali policisté napříč Moravskoslezským krajem hned několik oznámení o podvodných jednáních a odčerpání finančních prostředků z účtů poškozených. Ve všech případech figuruje nabídka možnosti získání příspěvku na bydlení s odkazem na stránky tvářící se jako stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Po dlouhém vyjednávání se v termínu 3. – 6. 11. 2022 uskutečnilo setkání hasičů DVD Baška (ostrov Krk, Chorvatsko) s SDH Baška. Program, který naši kolegové absolvovali byl velice nabitý tak, aby poznali krásy samotné naší obce, ale také jeho okolí.