Ve čtvrtek 1. prosince kolem poledne se stala tragédie, která nemá obdoby a Baškou se ponese dlouho. Našeho občana, teprve 18 letého mladíka zavraždili v kostele. V pátek se tak ve 12h Baškou rozezněly zvony na uctění jeho památky, zároveň lidé u kostela vytvořili pietní místo kam pokládají květiny a hořící svíčky.

A to doslova! Sobota před první adventní – železnou – nedělí se totiž Baška rozsvítila nejen světýlky nazdobených stromečků v Bašce, v Kunčičkách a v Hodoňovicích, ale spoustu lidí přilákala avizovaná světelná show.

Sluníčkem prozářená listopadová sobota 12. byla pro mnohé rodiče malých narozených bašťanských dětí slavnostní – většina z nich přijala pozvání starosty obce Baška Tomáše Břežka na Vítání občánků. Proč do zmiňovaného hodoňovického hostince? Kulturní dům v Bašce je momentálně z důvodů začínajících rekonstrukcí mimo provoz, a jinými většími prostory obec nedisponuje.

V posledních dnech přijali policisté napříč Moravskoslezským krajem hned několik oznámení o podvodných jednáních a odčerpání finančních prostředků z účtů poškozených. Ve všech případech figuruje nabídka možnosti získání příspěvku na bydlení s odkazem na stránky tvářící se jako stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Po dlouhém vyjednávání se v termínu 3. – 6. 11. 2022 uskutečnilo setkání hasičů DVD Baška (ostrov Krk, Chorvatsko) s SDH Baška. Program, který naši kolegové absolvovali byl velice nabitý tak, aby poznali krásy samotné naší obce, ale také jeho okolí.

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. vyhlašuje v roce 2022 již čtvrtou výzvu na podporu komunitních aktivit v rámci programu „V Beskydech to žije“. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat aktivity, které vedou ke zlepšení kvality života na venkově. Cílem programu V Beskydech to žije je zlepšit společenský život v obcích uspořádáním kulturní nebo sportovní akce pro širokou veřejnost.

Po 60 letech provozu vodního díla Baška na potoce Baštice vodohospodáři provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní.V současnosti bylo zahájeno prázdnění nádrže včetně odlovu ryb a mlžů. Stavební práce začnou na jaře 2023 s předpokládaným ukončením na konci roku 2024 a celkovými náklady ve výši 120 mil. Kč, které budou z velké části hrazeny z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. S plněním nádrže se počítá v roce 2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách.

Celková rozloha obce Baška je 1 283 ha.
Nadmořská výška území se pohybuje mezi 301 až 430 m n. m.

Rozloha jednotlivých částí obce

Část obceRozloha
Baška 576 ha
Hodoňovice 307 ha
Kunčičky u Bašky 430 ha
Celkem 1 283 ha

Počet trvale obydlených domů

201920202021
1 214 1 374 1 448

Počet obyvatel a průměrný věk

stav k 31. 12. roku
počet obyvatel
průměrný věk
nejstarší osoba
počet mužů
> průměrný věk
počet žen
> průměrný věk
počet dětí do 15 let
mládež 15 - 18 let
dospělí 18 - 60 let
obyvatelé starší 60-ti let
přistěhovalí
vystěhovalí
narozeno
 
zemřelo
 
200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
3 473 3 493 3 529 3 580 3 635 3 737 3 731 3 756 3 770 3 799 3 822 3 892 3 924 3 932 3 915
39,64 39,78 39,85 40,01 40,05 40,29 41 41,5 41,42 41,67 42,10 42,10 42,4 42,6 42,6
25. 10. 1911 15. 8. 1913 13. 2. 1915 13. 2. 1915 13. 2. 1915 27. 9. 1920 27. 9. 1920 27. 9. 1920 27. 9. 1920 27. 9. 1920 30. 11. 1921 30. 11. 1921 30. 11. 1921 30. 11. 1921 30. 11. 1921
1 725 1 744 1 761 1 787 1 820 1 879 1 869 1 886 1 887 1 908 1 921 1 955 1 969 1 980 1 994
37,92 38,05 38,23 38,46 38,67 38,78 39,13 39,54 39,58 39,96 40,3 40,3 40,7 40,8 40,9
1 748 1 749 1 768 1 815 1 858 1 862 1 870 1 883 1 891 1 901 1 937 1 955 1 952 1 921
41,34 41,51 41,47 41,57 41,45 41,82 42,23 42,88 43,5 43,39 44 43,9 44,2 44,4 44,3
531 514 516 527 541 562 552 548 560 578 596 633 616 620 633
147 150 153 143 182 113 107 106 101 100     110 190 210
2 034 2 062 2 093 2 201 2 183 2 190 1 868 1 917 2 008 2 106     2 211 2 120 2 095
761 767 767 815 827 872 889 912 932 959     987 1 002 977
114 111 127 132 133 186 116 128 130 116 131 160 131 102 164
71 87 82 74 85 95 94 95 101 101 95 97 87 95 79
11 chlapců
16 děvčat
19 chlapců
9 děvčat
11 chlapců
16 děvčat
17 chlapců
18 děvčat
15 chlapců
18 děvčat
20 chlapců
16 děvčat
17 chlapců
14 děvčat
14 chlapců
12 děvčat
10 chlapců
12 děvčat
23 chlapců
18 děvčat
12 chlapců
13 děvčat
24 chlapců
16 děvčat
18 chlapců
10 děvčat
26 chlapců
18 děvčat
19 chlapců
15 děvčat
18 mužů
15 žen
22 mužů
15 žen
19 mužů
18 žen
15 mužů
15 žen
14 mužů
21 žen
17 mužů
12 žen
22 mužů
14 žen
20 mužů
14 žen
24 mužů
13 žen
10 mužů
18 žen
38 33 26 mužů
14 žen
26 mužů
17 žen
26 mužů
33 žen

Počet obyvatel v lokalitách

Část obceObyvatel
Baška 1 882 ˄
Hodoňovice 741 ˄
Kunčičky u Bašky 1 309 ˄

Statistika rodinných stavů

Stav20172018201920202021
Sňatky 48 51 44 55 28
Rozvody 7 12 9 3 6

 

StavŽenyMužiCelkem
neuvedeno 8 ˄ 6 ˄ 14 ˄
svobodný/-á 642 ˄ 840 ˄ 1 482 ˄
ženatý/vdaná 846 ˄ 834 ˄ 1 680 ˄
rozvedený/-á 152 ˄ 152 ˄ 304 ˄
vdovec/vdova 210 ˅ 45 ˅ 255 ˅
partnerství   2 ˄ 2 ˄

Vysvětlivky:
˄ ... vzrostlo oproti poslednímu sčítání

˅ ... kleslo oproti poslednímu sčítání

V pondělí 17. 10. 2022 byl na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Baška, které proběhlo v místním kulturním domě, zvolen nový starosta obce Baška - Ing. Tomáš Břežek - vystřídal Irenu Babicovou, která pracovala úctyhodných 12 let ve funkci starostky. Ta mu tak symbolicky předala "starostování" putovním žezlem se jmény všech starostů od porevolučního roku 1990. Místostarostou obce byl zvolen Ing. Jan Richter, který tak pokračuje ve funkci.

Ve čtvrtek 6. října 2022 přijala mladé sportovkyně Julii a Amálii Pallovy, Viktorii Žídkovou a Karolinu Chrápkovou v doprovodu trenérů Jakuba a Miloše Škodových a Veroniky Škodové v zasedací místnosti obecního úřadu starostka Bašky Irena Babicová, aby jim poděkovala za příkladnou reprezentaci obce a zároveň i místní základní školy. Právě tady probíhají každý čtvrtek tréninky karatistů z SHOTOKAN KARATE KLUBU ATTFIS.