V prosinci loňského roku aktualizovalo Zastupitelstvo obce Baška na svém zasedání obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků.

Dovolujeme si tedy upozornit občany na změny, které z těchto vyhlášek vyplývají.

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku byla po 11 letech navýšena z 650 Kč na 800 Kč na osobu a rok. Sazba poplatku pro občany, kteří dosáhnou věku 70 let je 400 Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku zůstává stejná, a to do 30. 6. 2024. Připomínáme, že poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci, ale také vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Osvobození a úlevy zůstávají stejné.

 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Sazby poplatku zůstávají ve stejné výši.

 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2023 o místním poplatku ze psů

Sazby poplatku zůstávají ve stejné výši. Připomínáme, že se jedná o tyto částky:

  • 180 Kč za jednoho psa,
  • 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
  • 300 Kč za druhého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

Splatnost poplatku je do 30. března 2024. Držitel je povinen nového psa staršího 3 měsíce ohlásit nejpozději do 30 dnů od jeho nabytí. Rovněž je povinen do 30 dnů ohlásit zánik poplatkové povinnosti (úhyn psa, ztráta, nebo darování).

 

Obecně závazná vyhláška č. 11/2023 o místním poplatku z pobytu

Poplatek se týká poskytovatelů krátkodobých pobytů do 60 dnů, kteří za úplatu poskytují ubytování na svém pozemku, v bytě, nebo domě. Sazba poplatku je 20 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Ohlašovací povinnost je nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti.

 

V případě zájmu uplatnění nároku na osvobození či úlevu od poplatku je nutné postupovat podle ustanovení dané vyhlášky, a to především dodržet lhůty pro ohlášení nároku. V opačném případě nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

Upozorňujeme, že složenky k úhradě poplatků se nezasílají. Místní poplatky lze uhradit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Obecního úřadu Baška v úředních hodinách
    (pondělí a středa od 7:00 – 11:00 hodin, 11:30 – 17:00 hodin),
  • převodem na bankovní účet obce č. 1682044389/0800, a to s uvedením variabilního symbolu, který má každý poplatník přidělen. Tento variabilní symbol se v průběhu let nemění. Pro jeho získání můžete kontaktovat pokladnu na telefonním čísle 558 445 212 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  • přes Portál občana na adrese https://portal.baska.cz