V rámci preventivních opatření informujeme chovatele drůbeže a drobného ptactva z řad široké veřejnosti, že v obci Dobrá bylo dne 18.1.2024 potvrzeno ohnisko ptačí chřipky (nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy).

Krajská veterinární správa doporučuje v následujících 30 dnech vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů (výběhů) a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popřípadě pod přístřešky tak, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti oznámili na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj na telefonním čísle +420 720 995 203.

 

Informační leták k ptačí chřipce:

pdfSVS_informace_pro_chovatele.pdf566.04 KB