Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výnos z ní získaný slouží na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výtěžku sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek. Ty jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou. Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). 

Ne jinak tomu bylo i letošní leden v obci Baška, kdy jsme první lednový víkend mohli potkat skupinky koledníků v uličkách mezi domy, zvonili na zvonky u stavení, zpívali a dle svého zvážení jim lidé házeli do zapečetěných kasiček finanční dary. 

A jaké jsou výsledky tříkrálové sbírky 2024?

Na Frýdecko-Místecku bylo rozdáno celkem 351 kasiček, kam lidé vložili celkem 2 746 180 Kč. Pracovnice Charity Frýdek-Místek přijely rozpečetit i nám určených 10 pokladniček, výsledky jsou následující: 

 2023 2024 
Baška  66 581 Kč  61 647 Kč 
Kunčičky u Bašky  33 529 Kč 35 265 Kč 
Hodoňovice  39 784 Kč  34 360 Kč 
Celkem  139 894 Kč  131 282 Kč 

Konečná částka nás řadí na ty nejvyšší příčky ve srovnání s obcemi okolo čtyř tisíc obyvatel. Je to jistě příjemné zjištění, že i v době neustále se zvyšujících životních nákladů jsou naši občané ochotni pomoci těm slabším, těm, kteří se z různých důvodů ocitli v nouzi nebo také musí vyhledat pomoc azylových domů, pomoc charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby či středisek, atd.

Poděkování patří jistě všem.

Redakce Zpravodaje Baška
s využitím zdroje: https://charitafm.cz/

Fota: redakce

Trikralova sbirka 2024 001 smartTrikralova sbirka 2024 003