Občas se o nich mluví ve spojitosti s tábory, Betlémským světlem nebo třeba výstupem na Ivančenu na Lysé Hoře na svátek svatého Jiří. Možná jste už i vy někdy potkali kupu dětí v béžových košilích a barevným šátkem, jak si to pádí někam na výlet. Jde o skauty - junáky. V Česku totiž skauting za poslední desetiletí zažívá obrovský vzestup. Dnes se může pochlubit více než 75 tisíci členy. Takže bylo otázkou času, kdy se skauti (opět) objeví také v Bašce…

Vážený čtenář promine, ale nejprve je třeba napsat něco málo ze „suché“ historie.

Skauting zažíval v naší republice nebývalý rozkvět po 2. světové válce a jeho poslání a cíle oslovily i některé občany z Bašky. V květnu 1945 zakládají bratři Palička, Karel Koval a Gustav Richter oddíl Junáků-skautů. Ti pomáhají při obnově válkou zničené obce a o dva roky později sehráli divadlo pro občany v sokolovně. V roce 1947 se uskutečnil na Morávce společný letní tábor junáků z Bašky a Pržna a o rok později se naši junáci zabydleli v Karlově na Jesenicku. V roce 1949 je činnost ukončena a k obnovení nakrátko dochází až v roce 1968. V období normalizace Skaut nuceně činnost ukončil.

Jak je to se Skautem v Bašce dnes?

Od září roku 2023 se rozjela činnost tří družin o celkovém počtu 40 dětí. Zkušený skautský vůdce Jirka Kocich oslovil nejdříve vedení obce, zdali by se pro malé skauty nenašel vhodný prostor pro klubovnu. A našel! Pan starosta Tomáš Břežek nabídnul prostor v nevyužité části místní Sokolovny, kterou si nadšení skautští vedoucí upravili k obrazu svému.

Skupinky dětí, neboli družiny, se pravidelně scházejí v úterky a ve čtvrtky. Nejmladší se nazývají Lvi a Lišáci, starší skauti jsou Jestřábi.

Skauting přirozeně učí mladé lidi být dobrým člověkem, znát svět a být mu prospěšný. Vědět kdo jsem, jaký jsem, kam směřuji, ale také mít blíže k přírodě a umět pomáhat druhým. K tomuto slouží nepřeberné množství činností a aktivit, se kterými se naši bašťanští skauti postupně seznamují. Bohatý program se odehrává částečně v klubovně, částečně v přírodě. Věnuje se především hodnotovému rámci, skautským dovednostem a kreativní práci – od spolupráce ve skupině, odvaze pomáhat druhým, sbalení se batohu na výlet až po barvení kamenů nebo koláže z podzimního listí.

Místo, kde se nachází naše klubovna, umožňuje skloubit oba faktory. Vedle sokolovny se nachází veliká travnatá plocha, uvnitř zase tělocvična a již zmíněná klubovna. Postupně se snažíme vtáhnout do dění okolo Skautu i naše rodiče. Pro ně první akce proběhla v sobotu 29. září, kdy se pár šikovných tatínků a hlavní vůdce Kouzelník chopili nářadí a upravili a srovnali pro děti plochu za Sokolovnou. Tímto jim ještě jednou děkujeme. Strávili touto prací celé dopoledne, a to se cení😊

Nezbytnou součástí celoročního programu jsou výpravy do přírody. V pátek 6. října se sešly všechny tři družiny v klubovně a vyrazily do bašťanských lesů a luk. V rámci osvěty o místní historii se děti dozvěděly pár informací o místě u potoka zvaném Švédský kříž. Tady si také slíbily, že tomuto tajuplnému místu vdechnou nový život a pokusí se ho vyčistit a přírodu kolem hezky upravit. Cestou k řece si zahrály týmové hry a nakonec si opekly buřty v prostoru dřevěného altánu na Medové stezce. Tímto bychom rádi poděkovali panu Martinu Carbolovi, který dovolil rozdělat oheň u řeky. Pro naše malé skauty našel pouze slova chvály, protože dostáli skautské pověsti. Prostor kolem altánu uklidili tak, že nelze ani poznat, že tam někdo něco opékal. Pokud nevěříte, udělejte si pěknou odpolední vycházku na Medovou stezku a posuďte sami 😊.

Druhá výprava byla spojena s přespávačkou v tělocvičně sokolovny. Všechny družiny se sešly v pátek 3. 11. v klubovně, kde si děti odložily své věci na přespání a vydaly se podpořit místní akci „Strašidelný průvod se světýlky“. Počasí bohužel nepřálo, ale i tak se děti zúčastnily připraveného programu. V 18 hodin již byly pěkně v suchu v klubovně. Najedly se, zazpívaly si u kytary a začaly si chystat „ležení“. Místo ulehnutí do spacáků je však ještě čekalo překvapení, slavnostní obřad předávání skautské košile a šátku (viditelný symbol všech skautů). Sváteční atmosféru celého okamžiku podtrhlo světlo svíček, lampiček a čelovek. Nechybělo vyzvání, zdali chtějí být členy oddílu Baška a podání levé ruky. Po obřadu a večerní hygieně se odebrali Skauti na kutě. Děti musíme moc pochválit, všechny zvládly své první skautské přespání na jedničku s hvězdičkou.

V sobotu, po vydatné snídani, se všichni vydali směrem ke kříži u potoka. Zadání znělo jasně – vyplít plevel v okolí kříže, vysekat náletové dřeviny, očistit a zpevnit schůdky vedoucí k lampičce. U kříže děti symbolicky zanechaly namalované kameny. Práce šla rychle od ruky a v 10:00 si rodiče vyzvedli své děti u klubovny. Unavené, ale spokojené po akci, kterou si užily se svými oddílovými vůdci a kamarády z družinek. Tímto bychom rádi poděkovali rodině Foldynových, kterým patří pozemek u Švédského kříže v Bašce, za možnost převzít si tuto část lesa pod náš patronát. Dále bychom určitě rádi poděkovali panu Janu Richterovi a TS obce Baška za finální úklid u švédského kříže.

Nastal listopad, a naši vůdcové plánují další akce. Kromě letního tábora je pro nás důležité se zaměřit na činnost, která se pojí s naší obcí. Poslední listopadový den budou děti v klubovně společně s rodiči vytvářet adventní věnce. Vyrobíme věnce navíc a nabídneme je na akci „Rozsvěcování vánočního stromečku“ dne 2. 12. V prosinci bychom Vás rádi pozvali na slavnostní rozdávání Betlémského světla. To se uskuteční třetí adventní neděli 17. prosince v 15 hodin v prostoru u Švédského kříže v Bašce. Rádi bychom se sešli v hojném počtu, rozsvítili svíčky a zazpívali si kromě skautské hymny i nějaké koledy. Rok 2023 se nachýlí ke konci a my si budeme přát, aby nám naši rodiče a děti zachovali věrnost a budeme doufat, že další rok se družiny rozrostou o další nováčky.

Všechny rodiče a přátele skautingu zveme 27.1. 2024 do KD Baška, kde se uskuteční již 3. ročník skautského plesu Střediska Petra Bezruče Frýdek Místek, pod které spadáme.

A jaké jsou plány Skautů v Bašce do budoucna?

Práce s dětmi není otázka jednoho roku, proto je naším cílem, aby radost ze skautingu neopadla a naši malí nováčci s námi vyrůstali co nejdéle. Stejně tak doufáme, že se naše řady budou stále rozrůstat o další děti, ale i dorost nebo dospělé, kteří budou nadšení skautingem.

Dobré jméno naší organizace je společná práce. Usilujeme o to, aby lidé kolem nás věděli, o co se skauting snaží a co pro mladé lidi, ale i pro celou společnost dělá. Kvalitní zázemí je nezbytností. V horizontu pár let bychom chtěli vybudovat na strategickém místě skautskou základnu, která bude moderní a bude možnost ji využít také jako komunitní či sportovní centrum pro širokou veřejnost.

Závěrem bychom rádi oslovili všechny, kterým se naše vize a poslání líbí a chtěli by nás podpořit. Uvítáme jakoukoli pomoc – materiální, nemateriální (spolupráce) i finanční. Děkujeme😊

Tým vůdců – Jiří Kocich, Jana Loučková, Jana Marišková, Eliška Bednářová, Martina Mílová

Případné další info zde: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

https://baska.skauting.cz/

https://www.facebook.com/skautsky.oddil.Baska

Martina Mílová

Foto: archiv bašťanských skautů

skauti baska 02

skauti baska 03