A s tímto se váže otevření dveří tisíců základních škol v celé republice. Ne jinak tomu bylo v Bašce, kde to již před osmou hodinou ranní hučelo jako v úle. Není se co divit, je třeba si sdělit dojmy z prázdnin, přivítat se se spolužáky. A prvňáčci? Ti stáli trochu opodál s rodiči, snad trochu vystrašení, nervózni, co je vlastně čeká.

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo ve školní jídelně, kde si děti posedaly na přední židličky, za nimi pyšní rodiče, a také někteří prarodiče se zvědavostí přišli povzbudit malé nezbedy, myšky, kočičky, rarášky – či jak je mnozí familiárně nazývají. Úderem osmé hodiny ředitelka školy všechny ztišila cinkáním zvonečku, přivítala zúčastněné a předala slovo starostovi obce Baška Tomáši Břežkovi, který s místostarostou Janem Richtrem přijali pozvání na toto setkání.

První školní den je vždy pro prvňáčky a jejich rodiče velkou událostí, jsou to chvíle očekávání a my doufáme, že vaše děti budou ve škole šťastné a jejich představy o spokojených školních dnech se vyplní. Škola – to není jen budova s třídami, kabinety, tělocvičnou, která po prázdninách znovu ožije. Škola – to jsou hlavně lidé, tzn. vy žáci, učitelé, ale i další technický personál, bez něhož by to tady nebylo funkční. Všichni jmenovaní určitě udělají maximum, aby se vám ve škole, milí prvňáčci, líbilo. Váš první školní rok nebude jen o učení, ale zažijete jistě spoustu zábavy, legrace, sportování, určitě i nejedno dobrodružství. Přeji všem, aby nám ta slavnostní a optimistická nálada dnešního dne vydržela co nejdéle, a jsem přesvědčen, že pokud se nám to všem podaří, bude ten letošní školní rok stát za to,“ promluvil ke shromážděným starosta Tomáš Břežek.

Po předání upomínkových dárků na první školní den byli prvňáčci i s rodiči svou třídní učitelkou provedeni školou a následně do své kmenové třídy, kde budou nabývat vědomosti pro celý svůj život.

Přejeme všem hodně síly a tolerance k našim nejmenší školákům!

Redakce Zpravodaje Baška

Foto: Vratislav Kryl

ZS prvnaci 2023 02

ZS prvnaci 2023 03