Informujeme širokou veřejnost, že je vyhlášena veřejná sbírka k získání „Finanční pomoci obětem trestné činnosti – pozůstalým, a to v souvislosti s násilnou trestnou činností spáchanou v kostele obce Baška“. Obec Baška k tomuto účelu zřídila transparentní účet č. 6387816369/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Finanční prostředky je také možné složit v hotovosti do pokladny Obecního úřadu.

Účelem sbírky je pomoci a vyjádřit solidaritu s pozůstalými, kteří jsou tím, co se stalo zcela vytrženi ze svých životů. Sbírka se nemusí omezovat na finanční příspěvky, ale věřte, že i slovní podpora je pro danou rodinu důležitá. Primární ztrátu sbírka nenahradí, to je zřejmé. Co ale často nejde vidět je dopad události na celou rodinu. Jde tedy o možnost přispět na zmírnění tzv. druhotných újem, které byly činem způsobeny. Sbírka může být v takovýchto případech použita např. na úhradu odborné pomoci pozůstalým, kam můžete zařadit rodiče, sourozence, ale také např. prarodiče.

Věřte, že sbírka byla uspořádána s dobrým úmyslem a takto ji vnímejte. Kdo chce, může přispět dobrým slovem nebo finanční částkou. Kdo nechce, nemusí vůbec nic. Pak věřím, že ho tato iniciativa alespoň neurazí. I kdyby bylo jediným výsledkem zamyšlení se nad svou rodinou a ocenění toho, že se můžete třeba právě v tomto čase sejít, pak i to bude dostatečným pozitivním přesahem této sbírky.