Všechny místní poplatky zůstávají ve stejné výši a splatnosti jako v roce 2022, proto jen připomeneme sazby a splatnosti.

Poplatek ze psů

- je splatný do 30. března 2023 a jednotlivé sazby jsou ve výši:

  • 180 Kč za jednoho psa,
  • 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
  • 300 Kč za druhého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

Držitel je povinen nového pejska staršího 3 měsíce ohlásit nejpozději do 30 dnů od jeho nabytí. Rovněž je povinen do 30 dnů ohlásit zánik poplatkové povinnosti (úhyn psa, ztráta, nebo darování). pdf Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 (207 KB) .

 

Poplatek z pobytu

- se týká poskytovatelů krátkodobých pobytů, do 60 dnů, kteří za úplatu poskytují ubytování na svém pozemku, v bytě, nebo domě. Sazba poplatku je 20 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Ohlašovací povinnost je nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti. Více informací a jednotlivá osvobození od poplatku najdete v pdf obecně závazné vyhlášce obce č. 1/2021 (290 KB) .

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

všeobecně známý jako poplatek za odpady,

- zůstává v roce 2023 ve stejné výši, tedy 650 Kč na osobu a rok. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. 2023. Občané, kteří v roce 2023 dosáhnou 70 let, platí za odpady 50% z celkové částky, tj. 325 Kč za rok. Tuto skutečnost není nutné ohlašovat. Další osvobození a úlevy najdete v pdf obecně závazné vyhlášce č. 5/2021 (498 KB) .

 

U všech poplatků je nutné údaj pro osvobození ohlásit ve stanovené lhůtě (u jednotlivých poplatků dle obecně závazných vyhlášek), jinak nárok na osvobození, nebo úlevu zaniká.
Složenky k úhradě poplatků se již třetím rokem NEZASÍLAJÍ.

 

Místní poplatky lze uhradit

  • v hotovosti, nebo platební kartou na pokladně Obecního úřadu Baška v úředních hodinách Po, St 7:00 – 11:00 hod., 11:30 – 17:00 hod..
  • převodem na bankovní účet obce: 1682044389/0800

variabilní symbol - je stále stejný, který Vám byl v minulosti přidělen

                            - bude Vám sdělen telefonicky: 558 445 212, nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří nezapomínají hradit poplatky včas a také všem, kteří upřednostňují platby převodem.