Obec Baška plánuje zahájit v roce 2023 pořízení Změny č. 2 Územního plánu Baška. Oznamujeme tímto, že termín pro ukončení podávání návrhů je stanoven do konce ledna 2023. Po tomto termínu podané návrhy budou po posouzení a případném schválení Zastupitelstvem obce Baška zařazeny do následující změny Územního plánu Baška.

Obec Baška plánuje pořídit Změnu č. 2 Územního plánu Baška z těchto důvodu:

  • uvedení Územního plánu Baška do souladu s nadřazenými územními dokumentacemi
  • zařazení návrhů vlastníků pozemků na pořízení změny Územního plánu Baška schválených Zastupitelstvem obce Baška
  • zařazení vlastních požadavků obce