Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 skončí  31. ledna. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj proto s cílem pomoci občanům s podáním přiznání od pondělí  23. ledna  do  středy 1. února rozšiřuje  úřední hodiny.

V období od pondělí 23. ledna 2023 do středy 1. února 2023 je možné se obracet na zaměstnance finančního úřadu na územních pracovištích v Ostravě, v Karviné, v Havířově, v Novém Jičíně, v Kopřivnici, v Opavě, v Hlučíně, ve Frýdku – Místku, v Třinci, v Krnově a v Bruntále osobně i telefonicky v těchto časech:

  • PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 – 17:00
  • ÚTERÝ a ČTVRTEK 8:00 – 15:30
  • PÁTEK 8:00 – 13:30

Zaměstnanci finančního úřadu se občanům ve věci daně z nemovitých věcí věnují také na pracovištích v Orlové, v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Frýdlantu nad Ostravicí a ve Fulneku, zde však pouze v úředních dnech (pondělí a středa) od 08:00 do 17:00 hodin.

S cílem usnadnit občanům podání přiznání k dani z nemovitých věcí přivítali v lednu úředníky finančního úřadu také na třech obecních úřadech, a to v obcích Nižní Lhoty, Vítkov a Vřesina u Opavy. Na každém z těchto míst daňoví úředníci poskytli konzultace k vyplnění přiznání, informace a tiskopisy desítkám až stovkám občanů vyjmenovaných i přilehlých obcí, kteří stále dávají přednost osobnímu kontaktu.

Osobně je možné konzultovat správnost vyplněného daňového přiznání se zaměstnanci finančního úřadu rovněž 26. ledna 2023 od 8:00 do 16:30 hodin na Obecním úřadě v Raškovicích.

Všechny tiskopisy a informace však lze získat bez osobní návštěvy úřadů na webu www.financnisprava.cz v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci Online finanční úřad na adrese www.mojedane.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a současně toto podání odeslat nebo vytisknout. V aplikaci Online finanční úřad může vlastník nemovité věci využít služby předvyplnění daňového přiznání údaji z posledního přiznání (tj. nemusí vyplňovat do daňového přiznání ty nemovité věci, které již v minulosti v přiznání uvedl). V daňové informační schránce DIS+ lze využít také službu Ověření na katastr nemovitostí, pomocí které si občan může ještě před odesláním daňového přiznání na finanční úřad zkontrolovat, zda údaje ve vyplněném daňovém přiznání odpovídají údajům, uvedeným v katastru nemovitostí.

Finanční úřad upozorňuje, že osoby se zpřístupněnou datovou schránkou, která jim byla zřízena ze zákona, mají povinnost podat přiznání elektronicky.

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2022 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví nemovité věci k 1. 1. 2023.

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2022 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2023 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2022 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2023 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2022. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.

V roce 2022 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize údajů katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2023.

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Ke koeficientům obcí

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit místní koeficient v rozpětí 1,1 až 5. Od roku 2022 mohou obce ve stejném rozsahu stanovit místní koeficient i vymezením území obce např. výčtem parcel, který obec uvede v obecně závazné vyhlášce.

Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2023 využilo možnosti stanovit místní koeficient 57 obcí v Moravskoslezském kraji. Obec Baška má koeficient 2.

Placení daně z nemovitých věcí

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) běží až do 31. května 2023. Zaplatit daň je možné pomocí elektronického bankovnictví (včetně použití QR kódu), na poště pomocí obdržené složenky (s poštovními poplatky) nebo prostřednictvím SIPO. V hotovosti lze daň zaplatit pouze na daňové pokladně na Územním pracovišti Ostrava I, ul. Jurečkova, poblíž nákupního centra Karolína.

K placení SIPO je nutno se na finančním úřadě přihlásit, a to nejpozději do 31. ledna. Bližší informace zde. Údaje k placení daně z nemovitých věcí lze dostávat e-mailem, v tomto případě je nutné zažádat na finančním úřadě o zaslání nejpozději do 15. března. Bližší informace zde. Majitelé datových schránek obdrží informace k placení do svých datových schránek. Uživatelé daňové informační schránky DIS+ naleznou informace právě v této schránce, v sekci nastavení a informace o subjektu.

V Ostravě dne 19. ledna 2023

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu