Rozsáhlé pole v Bašce za hřbitovem bylo kdysi rozděleno do pásů, kde každý patřil k jinému statku, pěstovalo se zde vše možné a plocha hrála barvami, dnes je zde jediné velké pole.