Cílem projektu je modernizace ICT vybavení knihovny, zkvalitnění vybavení kulturního domu v Bašce a doplnění vybavení pro pořádání venkovních akcí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Podpora projektu žadatele – obce Baška, byla umožněna na základě výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 5. výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Výsledkem projektu je: pořízení 1 nůžkového stanu, pořízení PC se dvěma monitory a 400 ks banketních židlí. Pořizované vybavení zkvalitní podmínky pro volnočasové vyžití obyvatel obce Baška, a také zvýší návštěvnický komfort pořádaných akcí.

Hlavním cílem projektu je „Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.“

 pdfPovinná publicita71.37 KB

logo_EU.jpgLogo_leader.jpg

  

 

 

 

 

 

orez MAS FB ZAKLADNIVARIANTA


PRV logo

  • Stav realizace: dokončeno