Obec Baška bude v roce 2024 realizovat projekt „Stavební úpravy domu se sociálními byty na parc. č. 526/1, k. ú. Kunčičky u Bašky“, reg. č. CZ.06.04.02/00/22_025/0002547, kde cílem projektu je vybudovat 2 bytové jednotky sociálního bydlení. Na tento projekt Evropská unie poskytla dotaci ve výši 3.985.886,08 Kč. Termín realizace je předpokládán na 5/2024 -11/2024.

EU MMR Barevne RGB

  • Projektové náklady: 4.689.277,75 Kč
  • Dotace: Evropská unie - Integrovaný regionální operační program
  • Stav realizace: realizace