Naše obec bude v roce 2025 realizovat projekt Chodník Malá Baška, reg. č. CZ.06.06.01/00/22_040/0002646. Cílem projektu je vybudování chodníkového tělesa podél frekventované silnice III. třídy č. 48425, aby byl chodcům zajištěn bezpečný pohyb. Celková délka chodníku bude cca 550 m. V rámci projektu bude opravena lávka přes Rzavý potok a vybudována nová dešťová kanalizace. Stávající autobusová zastávka ve směru na Pržno bude zrekonstruována. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 16.044.601,64 Kč z programu Rozvoj městské mobility. Termín realizace je 4/2025 - 06/2026.

 

EU MPMR logo

 

 

 

  • Projektové náklady: 25.288.851,27 Kč
  • Dotace: Evropská unie - program Integrovaný regionální operační program
  • Stav realizace: realizace